Follow
Bahri Gürpınar
Bahri Gürpınar
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Basketbolcuların ve futbolcuların sportmenlik yönelimleri
B Gürpınar, S Kurşun
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 3 (1), 171-176, 2013
482013
Adaptation of the attitudes to moral decision-making in youth sport questionnaire into Turkish culture: A validity and reliability study in a Turkish sample.
B Gürpınar
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
45*2014
Values and clean sport
H Mortimer, J Whitehead, M Kavussanu, B Gürpınar, C Ring
Journal of Sports Sciences 39 (5), 533-541, 2021
432021
Sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği kısa formunun Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Gürpınar
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 57-64, 2015
38*2015
Attitudes to moral decision making of the student athletes in secondary and high school level according to sport variables.
B Gürpınar
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
34*2014
Basketbol ve futbol hakemlerinin karşılaştıkları sportmenlik dışı davranışlar ve bu davranışların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
B Gürpınar
Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü …, 2009
322009
Antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin antrenör ve sporcu gözüyle değerlendirilmesi
Z Certel, A Alkış, B Gürpınar
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 8 (2), 223-231, 2018
272018
FUTBOL HAKEMLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ
B Gürpınar, Ö Güven
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (1), 7-14, 2011
272011
Basic values predict doping likelihood
C Ring, M Kavussanu, B Gürpınar
Journal of sports sciences 38 (4), 357-365, 2020
252020
Basic values predict unethical behavior in sport: The case of athletes’ doping likelihood
C Ring, M Kavussanu, B Gürpınar, J Whitehead, H Mortimer
Ethics & behavior 32 (1), 90-98, 2022
152022
16-17 YAŞ GRUBU ERKEK BASKETBOLCULARDA ÇABUK KUVVET ANTRENMANIN SIÇRAYARAK ŞUT YÜZDESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
B Gürpınar, B Sözeri, F Tuncel, E Erol
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (3), 3-12, 2017
102017
Unsportsmanlike behaviors in the turkish basketball and soccer leagues from the view of referees
B Gürpınar, Ö Güven
Pamukkale Journal of Sport Sciences 3 (3), 47-62, 2012
102012
Altyapı sporlarında değerler ölçeği-2’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri
B Gürpınar, S Toprak, M Ayvalı, J Whitehead
Kastamonu Education Journal 27 (4), 1395-1402, 2019
52019
DOPİNGDE AHLAKTAN UZAKLAŞMA ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B Gürpınar, M Nalbant, M Kavussanu
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 81-90, 2019
42019
Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma
B Gürpınar, S Toprak, M Ayvalı, J Whitehead
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2117-2126, 0
4*
Sport values, personal values and antisocial behavior in sport
C Ring, J Whitehead, B Gürpınar, M Kavussanu
Asian Journal of Sport and Exercise Psychology 3 (3), 177-183, 2023
22023
Sources of Stress and the Coping Methods of Wheelchair Basketball Referees Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakemlerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri
B Gurpinar
Meditrranean Journal of Humanities 7 (1), 259-268, 2015
2*2015
Perceived coach-created empowering and disempowering motivational climate and moral behaviour in sport: mediating role of moral disengagement
B Gürpınar, İ Sarı, H Yıldırım
Journal of Sports Sciences 41 (9), 820-832, 2023
12023
Beden eğitimi öğretmenlerinin karakter eğitimine ve uygulamalarına ilişkin görüşleri
H Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi, 2022
12022
Adaptation of The Attitudes to Moral Decision-Making in Youth Sport Questionnaire-2 into Turkish Culture: A Validity and Reliability Study
B Gürpınar
Pamukkale Journal of Sport Sciences 7 (2), 27-39, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20