Takip et
Ozay Yildiz
Ozay Yildiz
Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turistik ürün olarak gastronomi
ÖE Yıldız
Kurgun ve D. Bağıran Özşeker (Eds.), Gastronomi ve Turizm içinde, Detay …, 2016
402016
Türkiye'de şarap turizmi –Çeşme örneğinde ürün geliştirme modeli
ÖE Yıldız
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009
372009
Turistik Çekim Unsuru Olarak Yerel Yiyecek-İçecek Üretiminin Ekonomik Sürdürülebilirliği: Kazdağı Örneği
Ö Yıldız
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2015
232015
Döviz kuru tahmininde yapay sinir ağlarının kullanımı
Ö Yildiz
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Eskişehir, 2006
232006
Turistik Ürün Çeşitlendirme Aracı Olarak ŞarapTurizmi: Çeşme Örneği. 10
G Küçükaltan, ÖE Yıldız
Ulusal Turizm Kongresi, 21-24, 2009
162009
Internal communication function and hotel productivity–a comparative study
Ö Yildiz
American international journal of contemporary research, 2015
132015
2016 Türkiye Turizm Krizi Üzerine Bir İnceleme
Ö YILDIZ, P IŞILDAR
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (59), 407-425, 2020
112020
Türkiye’de tarih öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanışı
B Yıldız
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2002
112002
İzmir il merkezindeki mesleki ve teknik liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri
Ö YILDIZ
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
92010
Yiyecek, kültür ve turizm ilişkisi
Ö Yıldız
A. Akbaba ve N. Çetinkaya içinde Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, 125-137, 2018
72018
Festivaller ve yerel halk üzerindeki sosyal etkileri: Urla örneği
P Işıldar, Ö Yıldız
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (4), 931-948, 2019
62019
Gastronomi ve Turizm
ÖE Yıldız
Detay Yayıncılık, Ankara, 2016
62016
Turistik Ürün Olarak Gastronomi. H. Kurgun, & D. Bağıran Özşeker içinde
ÖE Yıldız
Gastronomi (Kavramlar-Uygulamalar-Uluslararası Mutfaklar-Reçeteler) ve …, 2016
52016
Türkiye kamplarında Suriyeli sığınmacılar: Sorunlar, beklentiler, Türkiye ve gelecek algısı sosyoloji araştırmaları dergisi
Ö Yıldız
Journal of Sociological Research-2013 11, 41-167, 2013
52013
SOURCING LOCAL AND SUSTAINABLE TOURISM: THE CASE OF YESILYURT.
ÖE YILDIZ
International Journal of Contemporary Economics & Administrative Sciences 7, 2017
22017
Aşırı turizmde yerel halk–ziyaretçi etkileşimi, Foça örneği
ÖE YILDIZ
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (47), 293-315, 2022
12022
Tasting Gaziantep: How local food shapes sense of place
Ö YILDIZ, Ö SARIBAŞ
Business & Management Studies: An International Journal 7 (5), 2873-2890, 2019
12019
Total Wine Tourism Experience
Ö Yildiz
NHTV Breda University of Professional Education, 2004
2004
BÖLGESEL TURİZM GELİŞİMİNDE YOĞUNLAŞMA VE ÇEŞİTLENDİRME–ADATEPE ÖRNEĞİ
Ö YILDIZ
BÖLGESEL TURİZM, 1, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19