Follow
Sevil büyükalan  Filiz
Sevil büyükalan Filiz
Other namesSevil Filiz
Eğitim Programları ve Öğretim , Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Relation Between Time management skills and academic achievement of potential teachers
N Cemaloglu, S Filiz
Educational Research Quarterly 33 (4), 3, 2010
1192010
Soru Sorma Sanatı
S Büyükalan Filiz
Nobel, 2007
100*2007
Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları
SB Filiz, editör
Editör, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2014
762014
Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi.
SB Filiz, N Yıldırım
İlkogretim Online 18 (4), 2019
582019
Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi
S Büyükalan Filiz
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara: GÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
582002
[PDF] Eğitimle ilgili temel kavramlar -
SB Filiz
Pegem Atıf İndeksi, 2017
53*2017
Eğitimle ilgili temel kavramlar
SB Filiz, MÇ edt Özdemir
Eğitim bilimine giriş, 2011
532011
Eğitim bilimine giriş Eğitimle ilgili temel kavramlar.), . Ankara: Ekinoks.
SB Filiz, EMÇ Özdemir
ekinoks, 2006
53*2006
A content analysis of the studies on the use of flipped classrooms in foreign language education.
S Filiz, A Benzet
World Journal of Education 8 (4), 72-86, 2018
452018
Soru Cevap Yöntemi Eğitiminin Öğretmenlerin Soru Sorma Bilgisi ve Soru Sorma Tekniklerine Etkisi
S Büyükalan,filiz
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (3), 2009
422009
Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Öğrencilerinin Topluluk Hissinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi
T Enfiyeci, SB Filiz
Tübav bilim dergisi 12 (1), 20-32, 2019
402019
Sınıf yönetimi
G Yüksel
Pegem A Yayıncılık, 2017
362017
Öğretmenler için soru sorma sanatı
S Filiz, Büyükalan
Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2004
34*2004
Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre analizi
SB Filiz, SB Baysal
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 234-253, 2019
332019
Views of Primary Teachers about Homework (A Qualitative Analysis).
SF Buyukalan, YB Altinay
Journal of Education and Training Studies 6 (9), 152-162, 2018
332018
İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMININ FELSEFE, AMAÇ VE İÇERİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
S. BÜYÜKALAN. FİLİZ, V KAYA, Hasan
TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 11 (2), 2013
302013
Albert Bandura ve sosyal öğrenme kuramı
A Kan
öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, 76-95, 2014
282014
Ders Kitabı ve Öğretim Programı İlişkisi .
S Büyükalan, C , Ed: Şahin
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, 2003
282003
Çoklu zekâ kuramı
S Büyükalan Filiz
Eğitim ve Denetim Dergisi 1, 1-18, 2003
242003
Özel eğitim öğretmenliği lisans programlarının birleştirilmesine ilişkin öğretim üyelerinin görüşleri
SB Filiz, AÇ Şahin, S Tufan, B Karaahmetoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (3), 763-775, 2018
232018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20