Ömer Zeybek
Ömer Zeybek
Data Analytics Researcher in Migros Ticaret & Phd. Candidate at İstanbul Technical University (İTÜ)
Verified email at migros.com.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nowcasting credit demand in Turkey with Google Trends data
EU Ömer Zeybek
Journal of Applied Economic Sciences 10 (2), 293-300, 2015
112015
An empirical test to CBRT’s RER Target
Ö Zeybek, E Uğurlu
Management 100, 105, 2013
22013
Decomposing the Impact of Sales Promotions on a Large Scale Retailer’s Business Performance
Ö Zeybek, T Kaya, B Ülengin, I Öztürk
International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, 464-471, 2019
2019
Google Arama Trendi Verileriyle Tüketicilerin Harcama Niyetleri Öngörülebilir mi? : Çevrim İçi Perakende Sektörü Uygulaması
BY Ömer Zeybek, Erginbay Uğurlu
19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 1125, 2018
2018
Türkiye’de Elektrik Tüketimi Tahmin Modelinin Oluşturulması
Ö Zeybek
Türkiye İstatistik Kurumu, 2010
2010
Üretici Fiyat Endeksini Etkileyen Beklenti Faktörleri Üzerine Bir Uygulama
Ö Zeybek
TÜİK İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 344 -355, 2006
2006
Enflasyon Hedeflemesi: Ekonometrik Bir İnceleme
Ö Zeybek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
2006
ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ TAHMİNİNDE KULLANILAN MODELLER İÇİNBEKLENTİ FAKTÖRLERİNİNİ TAHMİN EDİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ö ZEYBEK
Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Alanlarında Yeni Mezun Kadın Elemanların İstihdama Katılımı: Hane Halkı İşgücü Verileri Üzerine Bir Uygulama
Ö Zeybek, AA Akgün, İ Akgün, BD Özkul
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9