Takip et
Vala Lale Tuzuner
Vala Lale Tuzuner
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
V TÜZÜNER, B Özaslan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 40 (2), 138-154, 2011
1592011
Segmenting potential employees according to firm’s employer attractiveness dimensions in the employer branding concept
VL Tüzüner, CA Yüksel
Journal of academic research in economics 1 (1), 46-61, 2009
1592009
İnsan kaynakları yönetimi
ÖZ Sadullah, CB Uyargil, AC Acar, AO Özçelik, G Dündar, İD Ataay, ...
Beta, 2015
792015
İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme
VL Tüzüner
Beta, 2011
412011
İnsan Kaynakları Yönetimi,(3. Baskı)
C Uyargil, Z Adal, İD Ataay, AC Acar, O Özçelik, Ö Sadullah, VL Tüzüner
Beta Yayınları, İstanbul, 2008
322008
Sales Representative Selection Of Pharmaceutical Firms By Analytic Hierarchy Process
TVL Timor, M.
The Journal of American Academy of Business, vol.8, 8, pp.287-293, 2006
322006
Organizational learning capability and its impact on organizational innovation
EA Haile, VL Tüzüner
Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 16 (1), 69-85, 2022
292022
İnsan kaynakları yönetimi.(7. Baskı)
Ö Sadullah, C Uyargil, CA Acar, OA Özçelik, G Dündar, Dİ Ataay, Z Adal, ...
İstanbul: Beta Yayınları, 2015
222015
İnsan kaynakları yönetimi
AO Özçelik, Ö Sadullah, C Uyarlıgil
İstanbul: Beta Yayınları, 2018
202018
Verimlilik karşıtı iş davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri ve bilişsel yetenek ile ilişkisi
İ Gültaş, VL Tüzüner
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 46 (1), 47-61, 2017
172017
Güncel liderlik yaklaşımları, duygusal zekâ, yöneticilerin liderlik tarzları ve duygusal zekâ ilişkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
A Durmuş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
172014
Human Resource Management in Turkey
VLTBE Kaufman
The Development of Human Resource Management Across Nations: Unity and …, 2014
14*2014
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın
C Uyargil, Z Adal, İD Ataay, AO Özçelik, Ö Sadullah, G Dündar, ...
İstanbul, 2008
142008
Turkey and Israel: HRM as a Reflection of Society
A Caspi, B Ben-Hador, J Weisberg, C Uyargil, G Dündar, VL Tuzuner
HRM in Europe, 385-413, 2007
102007
Cranfield Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırması 2005 Türkiye Raporu
C Uyargil, Ö Sadullah, AC Acar, AO Özçelik, G Dündar, VL Tüzüner
İÜ İşletme Fakültesi Yayın, 2006
102006
İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin ölçümü ve değerlendirilmesi ve işletmelerde insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
L Tüzüner
İstanbul: TC İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
102002
Kamu kurumlarında değişim öncüsü: Dönüştürücü lider
SM KARANFİL, VL TÜZÜNER
Strategic Public Management Journal 5 (9), 1-14, 2019
92019
İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme
VL Tüzüner
Beta Yayınevi, 2014
92014
A comparative analysis of flexible working patterns in Germany and Turkey
FA Kulak, VL Tüzüner
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2020
82020
Kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları uygulamaları birbirlerini destekliyor mu? Bankaların web sitelerinin içerik analizi ile değerlendirilmesi
S Elmas-Atay, VL Tüzüner
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 271-285, 2018
8*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20