Follow
Gökce Yükselen Abdurrazak Peler
Gökce Yükselen Abdurrazak Peler
Türk Dili Doçenti, Erciyes Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları
GYA Peler
Karadeniz Araştırmaları, 163-188, 2013
82013
Kıbrıs'ta Türkler Tarafından Konuşulan Lisanın Adı Ne Olmalıdır?
GYA Peler
Diyalektolog, 89-103, 2012
72012
Some thoughts on the disappearance of some varieties of Samoyedic
GY Peler
Сибирские исследования, 116-121, 2019
42019
ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI
GY Peler
AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5 (10), 155-170, 2017
42017
DOĞUMLA İLGİLİ BAZI ÂDETLER BAĞLAMINDA KIBRIS TÜRKLERİNİN ETNİK KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
GY Abdurrazak Peler
Turkish Studies 8 (8), 2041-2052, 2013
4*2013
Tarih Boyunca Altay Halkları Arasındaki Geçişkenlik
G Peler
International Journal of Volga-Ural and Turkestan Studies 1 (1), 83-94, 2019
32019
Tarih İçinde Yunanistan’da Türk Dili: Hun-Avar-Bulgar Dönemi
GY PELER
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 58 (2), 429-448, 2018
32018
GÜNÜMÜZDE KUZEY VE KUZEY BATI ÇİN’DE KONUŞULAN ÇİN-TİBET DİLLERİ DIŞINDAKİ DİLLERİN DURUMU I ALTAY DİLLERİ 1-MOĞOLCA
GY Abdurrazak Peler
Turkish Studies (Elektronik) 7 (4 b), 3301-3335, 2012
32012
Anadolu'da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bâkiler
GYA Peler
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 119-148, 2012
32012
Anadolu'da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bakiler
GY Abdurrazak Peler
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 119-148, 2012
3*2012
Türk dünyasından çocuk şiirleri
C İsmailova, E Ayan, E Solmaz, E Sakallı, GY Peler, G Tuğlacı, S Sağlam, ...
Bengü, 2020
22020
Aya Androniko’nun İslami Balbalları: Kıbrıs Yeşilköy’de Bulunan Bazı Mezar Taşları Üzerine Toplum-Dilbilimlik Düşünceler
GY Peler
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 179-196, 2017
22017
Kıbrıs Ağızlarındaki Geçmiş Zaman Ekleri ve Bu Eklerin İşlevleri Üzerine Birkaç Not
GYA PELER
Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, 41-51, 2016
22016
Günümüzde Kuzey ve Kuzey Batı Çin'de Konuşulan Çin - Tibet Dilleri Dışındaki Dillerin Durumu I: Altay Dilleri 1 - Moğolca
GYA Peler
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and …, 2012
22012
Some Notes on the History, the Culture and the Language of the Medieval Qipchaq – Cuman Turks
GYA Peler
Bakı Devlet Üniversitesi İlahhiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, 421-452, 2010
22010
Kıbrıslı Türklerin Kimliğine Farklı Bir Yaklaşım
GY Abdurrazak
EKEV Akademi Dergisi, 311-325, 2008
22008
Günümüzde Kuzey ve Kuzey Batı Çin’de Konuşulan Çin–Tibet Dilleri Dışındaki Dillerin Durumu II Altay Dilleri 2–Tunguzca
GY PELER
KARE, 244-314, 2020
12020
GÜNÜMÜZDE MOĞOL–TUNGUZ ORTAKYAŞARLIĞI
G Peler
Zeitschrift für die Welt der Türken 12 (1), 2020
12020
Kıbrıs Türklerinin Dillik Ataları Gerçekten İç Anadolu ve Akdeniz Sahillerine mi dayanmaktadır?
G Peler
12019
Kıbrıs Ağızlarında Kullanılan'guduru'Kelimesi Üzerine Bazı Düşünceler
GYA Peler
Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, 7-11, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20