Takip et
Fatih Yeter
Fatih Yeter
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cari Açık Sorunu Perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı ve Geleceğe İlişkin Öneriler
İ Eroğlu, F Yeter, Y Çidem
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 7 (13), 106-118, 2018
11*2018
Finansal Kriz Sonrası Yeni Riskler ve TCMB Yeni Para Politikaları
İ Eroğlu, F Yeter
1923’den Günümüze Türkiye’de Para–Kredi ve Kur Politikaları, 287–346, 2018
7*2018
EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL BOZULMA İLİŞKİSİ: TÜRK CUMHURİYETLERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
F YETER, İ EROĞLU, N KANGAL, MN ÇOBAN
Türk Dünyası Araştırmaları 129 (255), 405-432, 2021
62021
Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışlar
İ Eroğlu, F Yeter
Sosyal Bilimler Metinleri 2017 (1), 60-74, 2017
62017
EKONOMİK BÜYÜME VE İNSANİ GELİŞME İLİŞKİSİ: EAGLE ÜLKELERİ İÇİN UYGULAMA
F YETER, İ EROĞLU, N KANGAL
Ekonomi Bilimleri Dergisi 13 (2), 184-211, 2021
52021
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için nedensellik analizi
İ Eroğlu, F Yeter
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 6 (2), 269-283, 2021
52021
Türkiye’de İktisat Politikalarinin Temel Dinamikleri: Olaylar ve Olgular Üzerine Bir Değerlendirme
İ EROĞLU, F YETER, N KANGAL
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 149-179, 2021
32021
İnovasyonun Yenilenebilir Enerji Üretimine Etkisi: IEA Üyesi Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi
MN ÇOBAN, N KANGAL, İ EROĞLU, F YETER
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 6 (2), 21-31, 2021
22021
Time-varying causality between money supply growth and inflation: new evidence from Turkey
İ Eroglu, F Yeter
Applied Economics Letters, 1-5, 2022
12022
GÜVEN ESASLI SOSYAL SERMAYE FAKTÖRÜNÜN KALKINMA POLİTİKALARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
N KANGAL, İ EROĞLU, F YETER
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 906-916, 2021
12021
Küresel Salgın Krizinin Dünya Ekonomisine Etkileri
İ EROĞLU, F YETER
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 191-214, 2020
12020
5. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK KÜRESELLEŞME ÇEVRESEL KALİTEYİ ARTIRIR MI? SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN TÜRKİYE'DEN KANITLAR: DO RENEWABLE ENERGY AND ECONOMIC GLOBALIZATION …
F YETER
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E …, 2023
2023
TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
F YETER
Türk Dünyası Araştırmaları 135 (266), 111-128, 2023
2023
TÜRKİYE VE AKRAN ÜLKELERDE ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ: FOURİER PANEL GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
F YETER, İ EROĞLU
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 50-69, 2023
2023
FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİNİN EKONOMİK KÜRESELLEŞME VE İLE YENİDEN ELE ALINMASI: FOURIER PANEL EŞ BÜTÜNLEŞME
F YETER
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 8 (3), 553-577, 2023
2023
Türkiye Ekonomisinde Finansal Liberalizasyon Sonrası Yapısal Dönüşümlerin Makroekonomik Yansıması
Z DEMİRCAN, İ EROĞLU, F YETER
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2023
2023
Türkiye’de Elektrik Tüketimi ile İmalat Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Eşbütünleşme Analizi
F YETER
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 7 (1), 37-48, 2023
2023
Feldstein-Horioka Hipotezinin Ekonomik Küreselleşme İle Yeniden Ele Alınması: Gelişmekte Olan Ülkelerden Kanıtlar
F Yeter
Journal of Research in Economics, Politics & Finance 8 (3), 553-577, 2023
2023
TCMB’NİN KÜRESEL KRİZ SONRASI DENEYSEL NİTELİKTE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
İ EROĞLU, F YETER
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 7 (2), 18-31, 2022
2022
TÜRKİYE'DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE KREDİ BÜYÜMESİ İLİŞKİSİ: FOURİER-SHİN EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
F YETER, İ EROĞLU
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (4), 840-848, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20