Takip et
Necmi Beser
Necmi Beser
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Correlation and Path Coefficient Analysis For Some Yield-Related Traits in Rice (Oryza Sativa L.) Under Trace Conditions.
H Surek, N Beser
Turkish Journal of Agriculture & Forestry 27 (2), 2003
1252003
Correlation and path coefficient analysis for some yield-related traits in rice (Oryza sativa L.) under thrace conditions
H SÜREK, N BEŞER
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27 (2), 77-83, 2003
412003
Selection for grain yield & yield components in early generations for temperate rice
H StTREK, N Beser
Philippine Journal of Crop Science 28 (3), 3-15, 2003
352003
Trakya Bölgesi’nde üretilen bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
İ Öztürk, R Avcı, T Kahraman, N Beşer
Bitkisel Araştırma Dergisi 2, 19-26, 2009
322009
Selection for grain yield and its components in early generations in rice (Oryza sativa L.)
H Sürek, N Beşer
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2005
252005
Selection for grain yield and its components in early generations in rice (Oryza sativa L.)
H Surek, N Beser
TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE 6, 51-58, 2005
242005
A research to determine the suitable rice (Oryza sativa L.) harvesting time
H SÜREK, N BEŞER
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 22 (4), 391-394, 1998
241998
Marker-assisted introgression of a broad-spectrum resistance gene, Pi40 improved blast resistance of two elite rice (Oryza sativa L.) cultivars of Turkey
N Beser, MM Del Valle, SM Kim, RB Vinarao, H Surek, KK Jena
Molecular Plant Breeding 7, 2016
162016
Trakya Bölgesi’nde yetistirilen buğday çesitlerinin verim, kalite ve diğer bazı özellikleri ile buğday tarımının önemli sorunları
N Beşer, İ Öztürk, R Avcı, T Kahraman
Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21, 2001
152001
The effect of zinc application on rice yield and some agronomic characters
H Yakan, MA Gurbuz, F Avar, H Rurek, N Beer
Cahiers Options Mediterraneennes 58, 1-5, 2000
152000
Effect of blast disease on rice yield.
H Sürek, N Beser
15*1997
The effect of water stress
H Sürek, N Beser
Cahiers Options Méditerranéennes, 61-68, 1999
121999
Effects of different plantation methods on some agricultural features and productivity in the rice (Oryza sativa L.)
N Beser, T Genctan
Turkey Third Field Crop Congress 1, 462-467, 1999
111999
Türkiye ‘de çeltik üretiminde mevcut durum, sorunlar ve çözüm yolları
N Beşer
Ziraat Mühendisliği, 16-19, 1997
91997
Bölgemizde ekonomik bir çeltik tarımı için yerine getirilmesi gereken şartlar
H Sürek, N Beşer, M Neğiş, H Kuşku
Marmara Tarım 68, 43-45, 1998
81998
Trakya Bölgesi’nde değişik ekim ve sulama yöntemlerinin çeltikte (Oryza sativa L) verim ve verim unsurları ile kalite karakterlerine etkisi
N Beşer
PhD thesis. TÜ Tekirdağ Ziraat Fakültesi-Tekirdağ, 1997
81997
Identification of SSR markers for differentiating rice (Oryza sativa L.) varieties marketed in Turkey
N Beser, ZÇ Mutafçılar
Journal of Agricultural Sciences 26 (3), 357-362, 2020
72020
Yabancı ot ilaçlarına dayanıklı bazı çeltik (Oryza sativa L.) genotiplerinin geliştirilmesi
H Sürek, R Ünan, N Beşer, R Kaya, A Kara
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (ÖZEL SAYI-1), 94-99, 2016
72016
An investigation of various drip irrigation treatments in rice (Oryza sativa L.).
N Beser, H Surek, S Sahin, R Kaya, B Tuna, R Cakir
Feb-Fresenius Environmental Bulletin, 3680, 2016
72016
Search of effective resistant genes to the rice blast pathogen (Magnaporthe grisea) under field conditions in Turkey
N Beser, H Surek, M Sahin
Fresenius Environmental Bulletin 24 (3), 791-795, 2015
72015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20