Takip et
Oğuz Özyaral
Oğuz Özyaral
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
rumeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cadmium, lead, mercury and copper in fish from the Marmara Sea, Turkey
Y Keskin, R Baskaya, O Özyaral, T Yurdun, NE Lüleci, O Hayran
Bulletin of environmental contamination and toxicology 78, 258-261, 2007
1312007
Detection of aflatoxin M1 in human breast milk and raw cow's milk in Istanbul, Turkey
Y Keskin, R Başkaya, S Karsli, T Yurdun, O Özyaral
Journal of food protection 72 (4), 885-889, 2009
702009
Semt pazarlarında satılan beyaz peynirlerin mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
Y Keskin, O Özyaral, R Başkaya, M Susur
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 36 (1), 9-19, 2006
272006
Sade dondurmaların mikrobiyolojik incelenmesi
Y Keskin, R Başkaya, O Özyaral, P Kıyan
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 37 (1), 51-58, 2007
202007
Hasta bina sendromu
O Özyaral, Y Keskin
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 2007
192007
Maltepe üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi tutum ve davranışları
Y Keskin, NE Lüleci, O Özyaral, Ö Altıntaş, A Sağlık, H Lisar, A Turan, ...
Maltepe Tıp Dergisi 2 (1), 14-23, 2010
182010
Bir lise binası kapalı alan atmosferine ait mikrobiyolojik içeriğin hasta bina sendromu açısından öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkileri
Y Keskin, O Özyaral, R Başkaya, NE Lüleci, S Avcı, MS Acar, H Aslan, ...
Astım Allerji İmmünoloji 3 (3), 116-130, 2005
182005
İstanbul’da ev tozu küfleri üzerine çalışmalar I. Yatak tozu küf florasının saptanması
O Özyaral, H Germeyan, CB Johansson
Mikrobiyol. Bült 21, 51-60, 1988
181988
The psychological impact of the COVID-19 pandemic on university students in Turkey: A foundation university case
C Örgev, İ Biçer, H Demir, OA Aydın, E Şen, O Özyaral
Journal of International Health Sciences and Management 6 (12), 25-33, 2020
142020
Kapalı alan atmosferinin sağlık üzerine etkileri: kakosmi (kötü koku) sendromu
O Özyaral, Y Keskin
Astım Allerji İmmünoloji 3 (2), 86-96, 2005
132005
Hasta hastane sendromu
O Özyaral
Günaydın M, Sünbül M (editörler) 3, 37-73, 2003
112003
NEDENİ BİLİNMEYEN SEMPTOMLARIN ARDINDAKİ HASTA BİNA SENDROMU OLGULARI
O ÖZYARAL, Y KESKİN, F ERKAN, O HAYRAN
TAF Preventive Medicine Bulletin 5 (5), 2006
102006
Mimari yapının hasta bina sendromu üzerine etkileri. II
O Özyaral, Y Keskin, O Hayran
Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı, 18-21, 0
10
YeĢil Hastane
O Özyaral
Hastane Yönetimi, Ġstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. ġti, 219-235, 2013
92013
Farmasötik önemi olan bazı droglarda mikolojik analizler
O Özyaral, Ö Tarkan, A Çevikbaş, CB Johansson
Mikrobiyoloji Bülteni 28, 359-365, 1994
91994
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hasta mahremiyeti konusundaki tutumları
H Demir, O Özyaral, İ Biçer, OA Aydın
Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 3 (1), 23-30, 2021
82021
The isolation of Fusarium sporotrichioides from a diabetic foot wound sample and identification
M Özyurt, N Ardıç, K Turan, Ş Yıldız, O Özyaral, U Demirpek, ...
Marmara Medical Journal 21 (1), 68-72, 2008
82008
İstanbul’da ev tozu küfleri üzerine çalışmalar II. Ev tozu mikolojik florasında alerji nedeni olan küflerin tanımlanması
O Özyaral, CB Johansson
Mikrobiyol. Bült 24, 57-65, 1990
81990
Bir kamu binası iç alan atmosferinin mikrobiyolojik kalitesi ve iş ortamı algısının hasta bina sendromu açısından sorgulanması
Y Keskin, O Özyaral, R Başkaya, EN Lüleci, S Avcı, MS Acar
Astım Allerji İmmünoloji 3 (2), 56-67, 2005
72005
Hasta yapı sendromu. III
O Özyaral
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Samsun, 2003
72003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20