Eyüp Aygün Tayşir
Title
Cited by
Cited by
Year
Business Ethics, Social Responsibility and Corporate Governance: Does the Strategic Management Field Really Care about These Concepts?
EA Tayşir, Y Pazarcık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 294-303, 2013
532013
Measuring Effectiveness in Nonprofit Organizations: An Integration Effort
EA Tayşir, N Keleş Tayşir
Journal of Transnational Management 17 (3), 220-235, 2012
362012
What Motivates Nonprofit Organizations' Top Managers to Volunteer?
EA Tayşir, Y Pazarcık, N Keleş Tayşir
Journal of Transnational Management 17 (3), 164-187, 2013
132013
Bir İşletmenin Uyguladığı Farklılaştırma Stratejisinin Pazarın Kurumsal Değişimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Kupon Pazarı Örneği
EA Tayşir
Öneri Dergisi 9 (34), 163-172, 2010
9*2010
Kurumsal Kuramın Kurumsallaşması: Türkiye Kaynaklı Kurumsal Kuram Çalışmalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme
EA Tayşir
METU Studies in Development 41 (1), 53-74, 2014
82014
Türkiye'nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi
EA Tayşir, Y Pazarcık
Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011
82011
Harf Devrimi Öncesi Yayımlanan İşletme İktisat Konulu Süreli Yayınlar Üzerine Bir Araştırma
EA Tayşir
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2015
62015
Kurumsal Baskılara Verilen Örgütsel Yanıtlarda Kritik Karar Alıcıların Tehdit-Fırsat Algısının Rolü: İMKB'de İşlem Gören Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri Karşısındaki …
EA Tayşir, İ ANIL
Yönetim Araştırmaları Dergisi 11 (1-2), 79-110, 2013
42013
Kritik Karar Alıcıların Kurumsal Baskıya İlişkin Tehdit-Fırsat Algısının Kurumsal Baskıya Verilen Örgütsel Yanıt Üzerindeki Etkisi
EA Tayşir
Marmara Üniversitesi SBE, 2010
32010
"I Do Not Trust These Organizations!" Why University Students Do Not Volunteer in Turkey
EA Tayşir, Z Erdoğmuş
Journal of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi 17 (33), 33-57, 2019
12019
Dünya İşletme Tarihi Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme
EA Tayşir
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (Special Issue), 166-170, 2016
12016
Toplumsal Hareketlerin Örgütlenme Pratikleri: Çanakkale’de Yerel Ekolojik Hareketler
Ö Doruk, EA Tayşir
Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi 3 (2), 77-115, 2020
2020
Bu Tez Nasıl Bitecek? Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Kılavuzu
EA Tayşir
İletişim, 2019
2019
Structure, Agency and the Establishment of Hamidiye Trade School in the Late Ottoman Turkey
EA Tayşir
IABS Conference in San Diego, 2019
2019
Aza Olmayan Giremez: Türkiye'de Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Beyaz Perdeye Yansımaları
Ö Dilmaç, EA Tayşir
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 74 (3), 759-787, 2019
2019
Suat'ın Mektubu ve Tanpınar'ın Genç Kadını
EA Tayşir
Varlık, 2018
2018
University Students’ Volunteer Perception and Its Effect on Volunteering
EA Tayşir, Z Aydoğmuş
The 14th Annual Social Entrepreneurship Conference, 2017
2017
Changing Business Education in a Changing Economy: How Business Administration Courses Evolved in Turkey from 1980 to 2015?
EA Tayşir, N Keleş Tayşir
5th P&OM Conference, 2016
2016
An Alternative Method for Teaching the Concept of Theory in Research Methodology Courses: Lessons From House MD
EA Tayşir
Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi 29 (2), 527-538, 2010
2010
Dış Kaynaklardan Yararlanma
E Taşkıran, EA Tayşir, Y Pazarcık
Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20