Selim Hilmi Özkan
Selim Hilmi Özkan
Tarih Profesörü, Yildiz Technical University
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Devletinde Yabancı Dil Eğitimi
SH Özkan
Turkish Studies 5 (3), 1783-1800, 2010
262010
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gündoğmuş: Kise Ve Nağlu Nahiyeleri
SH Özkan
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 2011
112011
Amcazade Hüseyin Paşa'nın Hayatı ve Faaliyetleri (1644-1702)
SH Özkan
Sosyal Bilimler, 2006
82006
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alâiye Sancağının İdari Yapısı ve Nüfus Durumu
SH Özkan
Türklük Bilimi Araştırmaları, 275-291, 2011
7*2011
XVII. Yüzyılın Sonları ile XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi
SH Özkan
Karadeniz Araştırmaları 14 (14), 47-62, 2007
72007
XVII. Yüzyılın Sonlarında Hıristiyan Birliği Projesi ve Osmanlı-Fransız İlişkileri
SH Özkan
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2009
62009
Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası
SH Özkan
Turkish Studies 3 (16), 1779-1793, 2009
62009
XVI. Yüzyıl Kayıtlarına Göre Alâiye (Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
SH Ozkan
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (3), 503-526, 2012
52012
II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk-İngiliz İlişkileri
SH Özkan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (18), 189-204, 2007
5*2007
Köprülü Amcazade Hüseyin paşa (1644-1702)
SH Özkan
Vezirköprü: Vezirköprü Belediyesi, 2010
4*2010
XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar
SH Özkan
History Studies 2, 3, 2010
42010
Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar
SH Ozkan
Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II 3, 279-282, 1998
41998
Osmanlı Devleti ve Diplomasi
SH ÖZKAN
İdeal Kültür Yayıncılık, 2017
32017
Osmanlı Devleti'nden Gürcistan'a Ermeni Göçü ve Tiflis'de Ermeni Faaliyetleri
SH Özkan
Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı 3. 12/2014; 3 (62), 1800-1809, 2014
3*2014
Bir Muhalefet Olarak İmam Birgivî ve Sosyal Hayata Etkileri
SH Özkan
Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu (Balıkesir 7-8 …, 2014
32014
Osmanlı Devleti’nden İran’a Ermeni Göçü ve Sonuçları
SH ÖZKAN
3*2014
Tarihi Alanya-Bozkır Yolu ve Bu Yolun Tarihi Serüveni
SH ÖZKAN
Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu, ed. Faruk Nafiz Koçak, 292-296, 2012
32012
Şad Kaptanlığı'nın Kuruluşu ve Basra'nın Stratejik Önemi.
SH ÖZKAN
Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences 20 (1), 2018
22018
Osmanlı Devleti'nde Eğitim Dili ve Yabancı Dil Meselesi
SH Özkan
Eğitime Bakış, 53-58, 2017
22017
Çok Kültürlü Çok İnançlı Toplumlarda Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimi
SH Özkan
1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı …, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20