Follow
Selim Hilmi Özkan
Selim Hilmi Özkan
Tarih Profesörü, Yildiz Technical University
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
OSMANLI DEVLETİ’NDE YABANCI DİL EĞİTİMİ
SH Özkan
Turkish Studies 5, 3, 2010
52*2010
Köprülü Amcazade Hüseyin paşa (1644-1702)
SH Özkan
Türkiye Alim Kitapları, 2015
24*2015
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gündoğmuş: Kise Ve Nağlu Nahiyeleri
SH Özkan
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 2011
212011
Osmanlı Devleti'nde Eğitim Dili ve Yabancı Dil Meselesi
SH Özkan
Eğitime Bakış, 53-58, 2017
172017
XVI. Yüzyıl Kayıtlarına Göre Alâiye (Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
SH Ozkan
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (3), 503-526, 2012
172012
XVII. Yüzyılın Sonlarında Hıristiyan Birliği Projesi ve Osmanlı-Fransız İlişkileri
SH Özkan
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2009
172009
XVII. Yüzyılın Sonları ile XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi
SH Özkan
Karadeniz Araştırmaları 14 (14), 47-62, 2007
172007
Osmanlı Devleti ve Diplomasi
SH Özkan
İdeal Kültür Yayıncılık, 2017
162017
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ALÂİYE SANCAĞININ İDARÎ YAPISI VE NÜFUS DURUMU
SH Özkan
Türklük Bilimi Araştırmaları, 275-291, 2011
162011
Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası
SH Özkan
Turkish Studies 3 (16), 1779-1793, 2009
122009
Balkanlar’da Bir Osmanlı Şehri: Sofya (1385-1878)
SH Özkan
Avrasya Etüdleri, 279-314, 2016
102016
Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı-Avusturya İlişkilerinde Macarların Durumu
SH Ozkan
Avrasya Etüdleri Dergisi, 283-295, 2012
102012
II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk-İngiliz İlişkileri
SH Özkan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (18), 189-204, 2007
102007
Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Alâiye’li Memurlar(1879-1909)
SH Ozkan
Alanya Ticaret Odasi, 2014
82014
XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika
SH ÖZKAN
Avrasya Etüdleri 40 (2), 287-300, 2012
82012
Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar
SH Ozkan
Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II 3, 279-282, 1998
81998
Osmanlı Devleti’nden İran’a Ermeni Göçü ve Sonuçları (1878–1915)
SH Özkan
Tarihte Türkler ve Ermeniler, Ankara: TTK, 2014
62014
Tarihe Şahitlik Eden Alanya-Bozkır Yolu ve Bu Yolun Tarihi Serüveni
SH Ozkan
Gündoğmuş Dergisi, 12-14, 2012
62012
Telafer’in Stratejik Önemi ve Türkmenler
SH ÖZKAN
Avrasya Etüdleri 36 (2), 137-155, 2009
62009
Osmanlı Devletinden Gürcistan’a Ermeni Göçü ve Tiflis’ te Ermeni Faaliyetleri (1878-1915)
SH Özkan
Yeni Türkiye 62, 1800-1809, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20