Selim Hilmi Özkan
Selim Hilmi Özkan
Tarih Profesörü, Yildiz Technical University
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
TitleCited byYear
Osmanlı Devletinde Yabancı Dil Eğitimi
SH Özkan
Turkish Studies 5 (3), 1783-1800, 2010
262010
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gündoğmuş: Kise Ve Nağlu Nahiyeleri
SH Özkan
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 2011
102011
XVII. Yüzyılın Sonlarında Hıristiyan Birliği Projesi ve Osmanlı-Fransız İlişkileri
SH ÖZKAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2009
72009
Amcazade Hüseyin Paşa'nın Hayatı ve Faaliyetleri (1644-1702)
SH Özkan
Sosyal Bilimler, 2006
62006
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alâiye Sancağının İdari Yapısı ve Nüfus Durumu
SH Özkan
Türklük Bilimi Araştırmaları, 275-291, 2011
5*2011
Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası
SH Özkan
Turkish Studies 3 (16), 1779-1793, 2009
52009
II. Viyana Kuşatması Sonrası Türk-İngiliz İlişkileri
SH Özkan
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (18), 189-204, 2007
5*2007
XVII. Yüzyılın Sonları ile XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi
SH Özkan
Karadeniz Araştırmaları 14 (14), 47-62, 2007
52007
Osmanlı Devleti'nden Gürcistan'a Ermeni Göçü ve Tiflis'de Ermeni Faaliyetleri
SH Özkan
Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı 3. 12/2014; 3 (62), 1800-1809, 2014
4*2014
XVI. Yüzyıl Kayıtlarına Göre Alâiye (Alanya) Sancağında Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
SH Ozkan
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (3), 503-526, 2012
42012
XVI. Yüzyıl Sonlarında Tomarza, Tomarza ve Kayseri Çevresinde Oğuzlar
SH Özkan
History Studies 2, 3, 2010
42010
Selçuklular ve Hamidoğulları Döneminde Isparta ve Kültürel Yapılar
SH Ozkan
Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu-II 3, 279-282, 1998
41998
Bir Muhalefet Olarak İmam Birgivî ve Sosyal Hayata Etkileri
SH Özkan
Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu (Balıkesir 7-8 …, 2014
32014
Osmanlı Devleti’nden İran’a Ermeni Göçü ve Sonuçları
SH ÖZKAN
32014
Tarihe Şahitlik Eden Alanya-Bozkır Yolu ve Bu Yolun Tarihi Serüveni
SH Ozkan
Gündoğmuş Dergisi, 12-14, 2012
32012
Şad Kaptanlığı’nın Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi
SH ÖZKAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (1), 1-16, 2018
22018
Bir İlim ve Kültür Şehri Sofya
SH ÖZKAN
Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî, 2015
2*2015
XVI. Yüzyılda Alâiye Sancağında Dokuma ve Tekstil Sanayisinde Kullanılan Ürünlerin Üretimi
SH Özkan
Arış 1 (5), 50-62, 2011
22011
Köprülü Amcazâde Hüseyin Paşa, Hayatı Ve Faaliyetleri (1644-1702)
SH Özkan
Vezirköprü, 2010
22010
XVII. Yüzyılın Sonlarında Hristiyan Birliği Projesi Ve Ermeniler
SH Özkan
Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, 81-96, 2009
2*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20