Hakkı Polat
Title
Cited by
Cited by
Year
Havayolu Taşımacılığı Kanunlarındaki Değişikliğin Türkiye'deki Havayolu Yolcu Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
H Şen, H Polat
Alphanumeric Journal 3 (1), 89-98, 2015
52015
Karadeniz ekonomik işbirliği ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi
F ÇEMREK, HN BAYRAÇ, H POLAT
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (2), 41-54, 2017
32017
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
H Polat, KÖK Bayram
Bağımlılık Dergisi 20 (3), 119-132, 2019
22019
Kriz Dönemlerinde Piyasa Eş-Hareketliliği: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örneği
F ÇEMREK, H POLAT
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 4 (2), 97-104, 2018
12018
Modeling Natural Gas Prices Volatility
F Çemrek, H Polat
Alphanumeric Journal 2 (1), 1-12, 2014
12014
Investigation of the Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution in OECD Countries
F Çemrek, H Polat
3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS …, 2017
2017
Ülkeler arası ticari ilişkilerin küresel finansal kriz yayılımına etkisi: Türkiye örneği
H Polat
ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TÜRKİYE’DEKİ HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ŞEN Hülya, H POLAT
Alphanumeric Journal 3 (1), 89-97, 2015
2015
The Research Effects of Law Changes at Air Transportation On Air Passanger Carries for Turkey
H Şen, H Polat
Alphanumeric Journal 3 (1), 89-98, 2015
2015
YILLIK KÜRESEL SICAKLIK ANOMALİLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ YE ÖNGÖRÜLMESİ.
H Şen, H Polat
Journal of the Institute of Science & Technology of Dumlupinar University …, 2013
2013
Koşullu varyans modelleri ve günlük petrol fiyatları üzerine ampirik bir uygulama
H Polat
ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
2012
Doğalgaz Fiyatlarındaki Volatilitenin Modellenmesi
F Çemrek, H Polat
Alphanumeric Journal 2 (1), 1-11, 0
12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı
H Polat, KÖK Bayram, MR TEKELİ
Bağımlılık Dergisi 20 (2), 61-71, 0
ELEKTRİK ÜRETİMİ ve TÜKETİMİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ
F Çemrek, H Polat
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14