Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ
Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ
PhD. I Dr. I Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Distance and Face-to-Face Students' Perceptions Towards Distance Education: A Comparative Metaphorical Study
A BAGRIACIK YILMAZ
Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) 20 (1), 2019
46*2019
Lisansüstü Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Karma Bir Çalışma
A Bağrıacık Yılmaz
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (2), 113-134, 2017
232017
Engagement in Distance Education Settings: A Trend Analysis
A Bağrıacık Yılmaz, P Banyard
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (1), 101-120, 2020
222020
Öğretmenlerin sanal müzelere dair görüşlerinin incelenmesi
S Karataş, A Bağrıacık Yılmaz, G Kapanoğlu, M Meriçelli
Journal of Research in Education and Teaching 5 (1), 112-125, 2016
132016
Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
A Bağrıacık Yılmaz, E Su Tonga, H Çakır
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (1), 89-113, 2017
112017
Öğretmen Adaylarının Cep Telefonlarını Eğitsel Amaçlı Kullanım Durumları ve Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri
İ Gökdaş, F Torun, A Bağrıacık
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2 …, 2014
102014
Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles
A Bağrıacık Yılmaz, M Ünal, H Çakır
Journal of Learning and Teaching in Digital Age (JOLTIDA) 2 (2), 26-35, 2017
9*2017
INTERACTION IN DISTANCE EDUCATION ENVIRONMENTS
S Karataş, AB Yılmaz, CH Dikmen
Quarterly Review of Distance Education: Volume 18# 1 18 (1), 63-82, 2017
82017
Development and validation of perceptions of online interaction scale
A Bağrıacık Yılmaz, S Karataş
Interactive Learning Environments, 1-18, 2017
72017
Student Opinions Towards Blended Learning Environment Created According To Individual And Collaborative Study Preferences
A Bağrıacık Yılmaz
JOLTIDA 2 (2), 36-45, 2017
3*2017
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında ders alan öğrencilerin etkileşim algıları ile doyum düzeyleri arasındaki ilişki
A Bağrıacık
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
32015
Analysis of Teachers' Opinions in the Context of Acceptance of Technology.
V Kukul, M Ünal, S Karataş, EK Çakmak, A Yılmaz, E Ömeroğlu
Journal of Kirsehir Education Faculty 19 (3), 2018
12018
Açık ve uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenimi bırakma ve öğrenime devam nedenlerinin incelenmesi
A Bağrıacık Yılmaz
Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Temel Kavramları, Kuramları ve Felsefesi
A Bağrıacık Yılmaz, S Karataş
Pegem, 2020
2020
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Bağlılığı
A Bağrıacık Yılmaz, S Karataş
Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, 2020
2020
Sosyal Medyada Ters Beyin Fırtınası:Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünmeye Yönelik Farkındalıklarına Etkisi
A Bağrıacık Yılmaz, K Serçin
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (1), 1-20, 2019
2019
Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım
V Kukul, M Ünal, S Karataş, EK Çakmak, A Yılmaz
Türk Akademik Yayınlar Dergisi 2 (1), 80-93, 2018
2018
Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi
V Kukul, M Ünal, S Karataş, EK Çakmak, A Yılmaz, E Ömeroğlu
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 2043-2054, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18