Selçuk Yasin YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Hazcılık ve yenilikçilik ekseninde mobil alışverişler
SY Yıldız, MF Tuna, NE Savaş
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 400-412, 2018
1*2018
İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerde risk algısı ile memnuniyet ve memnuniyetsizlik etkileşimi
SY Yıldız
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar 1 (1/2), 32-40, 2017
12017
Consumer regret
SY Yıldız, S Güleç
Current perspectives on consumer psychology, 113-124, 2020
2020
Current trends in integrated marketing communication
SY Yildiz
Consumer, 90-108, 2020
2020
Kişilik özellikleri, genç tüketicilerin satın alma davranışını nasıl etkiler?
SY Yıldız, DF Biçer, A Mahiroğulları
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (3 …, 2020
2020
Mobil alışveriş uygulamaları kullanan bireylerin, satın alma davranışları
DF Biçer, SY Yıldız, ÖK Sarıtepe
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 17 (3), 201-221, 2019
2019
Mobil alışveriş davranışları üzerinde, hazcılık ve yenilikçilik esintileri
MF Tuna, SY Yıldız, E Savaş
23. Pazarlama Kongresi, 2018
2018
Omnichannel dünyasında tüketicilerin satın alma davranışları
S Çabuk, D Demir, SY Yıldız
23. Pazarlama Kongresi, 2018
2018
İnovatif ürün tercihlerinde E-ağızdan ağıza iletişimin etkisi
S Çabuk, SY Yıldız, D Demir
22. Pazarlama Kongresi, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9