Sibel Doğan
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of Students' Cognitive Processes in Computer Programming: A Cognitive Ethnography Study
S Doğan, O Aslan, M Dönmez, S YILDIRIM
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (1), 1-25, 2019
32019
Sinyal İlkesinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Bir Göz Hareketleri İzleme Çalışması
M Dönmez, S Doğan, E Baran Jovanovic
International Computer & Instructional Technologies, 2018
32018
Examining effects of a technology-enhanced extracurriculum on special education students with intellectual disability
S Doğan
Middle East Technical University, 2015
32015
How signaling principle affects learning: An eye tracking study
M Dönmez, S Doğan, E Baran
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 700-713, 2018
22018
A Systematic Review on the Use of Technology in Learning Disabilities
S DOGAN, O DELİALİOGLU
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (3 …, 2020
12020
BİLİŞSEL ETNOGRAFYA: KURAMSAL ÇERÇEVELER, YÖNTEMLER VE SÜREÇLER
O Aslan, M Dönmez, S Doğan, S YILDIRIM
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (2), 511-521, 2019
2019
Investigating the Relationship between Nomophobia and Self-esteem among University Students
Z Kadırhan, Y Alkış, B Çelik, S Doğan, İ Yıldırım
International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 2018
2018
Technology usage in specific learning disabilities: A Systematic literature review
S Doğan
International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2018
2018
Öğretim Teknolojileri Alanında Temel Araştırma Alanları ve Araştırma Yöntemleri Problemleri İçin Bir Çözüm Önerisi: Bilişsel Etnografya
O Aslan, S Doğan, M Dönmez, İ Yıldırım
Öğretim Teknolojileri Alanında Temel Araştırma Alanları ve Araştırma …, 2018
2018
Examining the Instructional Technologies and Strategies Used in the Village Institutes and Their Applications into today’s Educational Settings
S Doğan, K Çağıltay, S Caner
11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2017
2017
Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması
S Doğan, O Aslan, M Dönmez, İ Yıldırım
11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2017
2017
“KEYWORDING” IN FACEBOOK GROUPS: A CASE STUDY ON GROUPING POSTS IN AN INFORMAL ONLINE LEARNING COMMUNITY
S Caner, S Doğan, B Çelik
International Conference on Education and New Learning Technologies, 2017
2017
A Case Study of Informal Online Community for Graduate Students: A Community of Practice Design
S Doğan, A Günay, S Caner, E İşgör Şimşek
International Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 2016
2016
Teknoloji Entegrasyonunun Önündeki engeller: Bir Fakülte Teknoloji Mentörlük Projesi Örneklemi
S Doğan
International Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 2016
2016
Sistematik Literatür Taraması: Öğrenme Güçlüklerinde Teknoloji Kullanımı
S Doğan
International Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 2016
2016
BÖTE Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Algısı ANKARA Örneği
S Doğan, M Dönmez, Ö İslim, N Sevim
10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2016
2016
Accelerating Learning of Special Education Students with Intellectual Disability via Technology-Enhanced Extracurriculum
S Doğan, G Kaplan
Association for Educational Communications & Technology, 2015
2015
Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması İncelemesi
S Doğan, G Kaplan Akıllı, K Çağıltay
International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2014
2014
Web 2.0 at Work: Utilization of a Web 2.0 Tool in a Pre-service Teacher Education Course
S Doğan, G Kaplan
International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19