Follow
BURCU SUNAR CANKURTARAN
BURCU SUNAR CANKURTARAN
Other namesBurcu Sunar
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NİN DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİNDE TEMALAR: TÜRKİYE BÜLTENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.
B Sunar
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2013
252013
Türk Dış Politikasında ‘Diaspora Diplomasisi Açılımı’ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
BS Cankurtaran
içinde Mehmet ŞAHİN ve B. Senem ÇEVİK (der), Türk Dış Politikası ve Kamu …, 2015
142015
Ideology, Foreign Policy and Tourism: The Case of Turkey-Middle East Relations.
BS Cankurtaran, G ÇETİN
International Journal of Turcologia 11 (21), 2016
132016
Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politika söyleminin biçimlenmesinde bir etken olarak siyasi ilahiyat
B Sunar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
112014
“This Is Africa”: The Melian Dialogue in Blood Diamond
BS Cankurtaran
The interplay between political theory and movies: bridging two worlds, 217-234, 2019
72019
Türk dış politikasında bir karar alma organı olarak medyanın rolü: Kardak Krizi Örneği
B Sunar
SOBİAD II. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, 241-242, 2009
52009
Suriye Krizi Bağlamında Obama Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Değişen Güvenlik Ortaklığı
BS Cankurtaran, FY Gençkaya
Journal of Academic Value Studies 3 (11), 141-150, 2019
42019
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politikasında Afrika Söyleminin İnşası
B Sunar
Suriçi’nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan. İstanbul: Bilgi Uni. Publication, 2014
32014
The Collateral of the Rising Public Diplomacy in Turkey: The Presidency of Religious Affairs and the Religious Diplomacy
B Sunar
International Conference on Economic and Social Studies 10, 11, 2013
32013
Ulusçuluğun Kurbanları ya da Ulusun ve Ulusçuluğun Ötesinde Norm Dışı Göçebeler: Çingeneler, Osmanlı İmparatorluğu ve Lozan Antlaşması Örneği
B Sunar
Der.) Levent Ürer, Roman Olup Çingene Kalmak, İstanbul: Melek Yayınları, 223-246, 2012
32012
Teaching Africa Through Movies: How to Distinguish Between Reality and Construction?
BS Cankurtaran
2006 ECPR General Conference, 2016
22016
Britanya İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisinde Telgraf Ağlarının Önemi (1837-1914)
B Sunar
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi 5 (08), 1-14, 2014
22014
Ölü bölgeden yankılar: Kibrıs' ın bölünmüşlüğünü aşmak
Y Papadakis, B Sunar, H Safa
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009
22009
Türkiye’nin İlk Milli Çizgi Film Kahramanı Pepee ve Banal Milliyetçilik
BS Cankurtaran
loji, 123, 2018
12018
Is There a Room for Afro-Turks in Turkish Foreign Policy?: Some Research Questions
BS Cankurtaran
International Journal of Turcologia 13 (25), 81-90, 2018
12018
Islam, Modernity, Military and the Gülen Movement: Turkey's Search for Clarity Amidst Ambiguity
AK Han, BS Cankurtaran
Bustan: The Middle East Book Review 6 (1-2), 15-49, 2015
12015
Turkish political transition in 2000s and incoming tourism to Turkey
G Cetin, B Sunar
Turkish political transition in 2000s and incoming tourism to Turkey, 151-167, 2012
12012
THE RUSSIAN AND CHINESE PETROPOLITICS IN THE CENTRAL ASIA
B Sunar, Y Cankara
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 5 (14), 117, 2014
2014
Relatives Or Strangers?: On The Relations Between Turkey And Finland.
B SUNAR
International Journal of Turcologia 8 (16), 2013
2013
Orta Avrupa’da Yalnız Bir Asyatik Devlet: Macaristan
B Sunar, S Yolcu
Macar-Türk İlişkileri Üzerine Makaleler: Macar Kardeşler, 151-173, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20