Follow
Hayrullah Kahya
Title
Cited by
Cited by
Year
Grek Harfli Osmanlı Türkçesi Bir Eser: İspat-ı Mesihiye Üzerinde Dil İncelemesi
H Kahya
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2003
202003
KARAMANLICA BİR KİTAP YENİ HAZNE ve DİL ÖZELLİKLERİ (İMLÂ ÖZELLİKLERİ ve SES BİLGİSİ).
H Kahya
Electronic Turkish Studies 3 (6), 2008
182008
Karamanlica zarf-fiil eklerinden örnekler
H Kahya
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 131-152, 2008
162008
KARAMANLICA BİR ESERE GÖRE KARAMANLICADA ARAPÇA VE FARSÇA KELİMELER.
H Kahya
Electronic Turkish Studies 3 (3), 2008
152008
Karamanlıca Bir Zarf-fiil Eki:{-IncAs}
H Kahya
Turkish Studies www. turkishstudies. net (ET: 17.11. 2011), IV/3, 1242-1252, 2009
132009
ADAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN “EDEBİYAT ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA ANALİZİ
H KAHYA
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (1), 104-117, 2018
122018
Mûnis ve Âgehi Firdevsü’l-ikbâl (vr. 1b-156b)(Giriş, İnceleme, Metin, Dizin)
H Kahya
İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü …, 2010
82010
Mustafa,“Yunanca–Osmanlıca/Karamanlıca Bir Sözlük: Leksikon Ellinoturkikon”
HK KAHYA
Turkish Studies, S 4 (4), 725-742, 0
7
KARAMANLICA ESERLERDE İSLÂM İNANCIYLA İLGİLİ TERİMLER
H Kahya
Journal of Turkology 22 (2), 39-62, 2012
52012
KARAMANLICA BİR ZEBUR: İMLÂ ÖZELLİKLERİ VE METİN ÖRNEKLERİ
H KAHYA
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 219-237, 2014
42014
Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma (Cumhuriyet Gazetesi Örneği).
H Kahya
Journal of International Social Research 1 (4), 2008
42008
Türkçe Öğretmeni Adayları Osmanlı Türkçesi Dersi Hakkında Ne Düşünüyor?
H KAHYA
Journal of Turkology 30 (1), 129-160, 2020
32020
Karamanlıca bir Zebur’da yapı bakımından devrik cümleler
H KAHYA
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (3), 679-692, 2017
32017
Karamanlıca Resimli Bir Çocuk Dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün (1872)
H Kahya
32017
Yonca Anzerlioğlu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s
H KAHYA
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S 1 (4), 648-652, 2008
32008
GEDAYİ DİVANINA GÖRE ÇAĞATAYCADA İKİLEMELER
H KAHYA
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 1-9, 2015
22015
Munis Harezmî’nin Firdevsü’l-İkbâl İsimli Eserinde “Ölmek” Fiili ile “Ölüm” Kavramı İçin Kullanılan Kelime ve İfadeler
H Kahya
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 211-233, 2013
22013
Göç Sonrası Uyum Süreci Kapsamında Bir Çocuk Dergisi: Muyu
H KAHYA, M EROĞLU
Erdem, 51-86, 2023
12023
İlk Türkçe Çocuk Dergilerinden Biri: Angeliaforos Çocuklar İçün
H KAHYA
Turkophone 9 (3), 111-128, 2022
12022
Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nde Devrik Cümleler
H Kahya
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59 (1), 89-108, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20