Follow
Aliye DOĞAN GANGAL
Aliye DOĞAN GANGAL
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Covid-19 Pandemisinde Kadınların Kontraseptif Yöntem Kullanımı ve Kontraseptif Yöntemlere Erişimi ile İlişkili Faktörler
A DOĞAN GANGAL, EDA ŞİMŞEK ŞAHİN, S ALKAŞ, Ş YAMAN SÖZBİR, ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2024
2024
Engelli Kadınların Perinatal Dönemde Yaşadığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri
AD GANGAL, EŞ ŞAHİN, AŞ ERENEL
Journal of Nursology 26 (3), 226-230, 2023
2023
Babalarda Doğum Korkusu
EŞ ŞAHİN, AD GANGAL, AŞ ERENEL
Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi 9 (Özel Sayı-1), 14-19, 2023
2023
Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadına Yönelik Şiddet Tutumu
A Doğan Gangal, Y Yiğit, A Yıldız
2023
Turkish Adaptation of Contraceptive Self-Efficacy Scale: A Validity and Reliability Study
A Doğan Gangal, A Şentürk Erenel
CİSEF 3. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, 2023
2023
Covid-19 Pandemisi, Jinekolojik Onkoloji ve Tele Sağlık
EDA Şimşek Şahin, A Doğan Gangal, A Şentürk Erenel
https://trsgokolposkopi2023.org/, 2023
2023
Adölesan Dönemde Kontrasepsiyon
AD GANGAL, AŞ ERENEL
Turkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special …, 2022
2022
Unmet Need for Family Planning and Determinants of Contraceptive Method Choice during Postpartum Period
A Doğan Gangal, EDA Şimşek Şahin, A Şentürk Erenel
4th International 5th National Postpartum Care Congress, 2022
2022
Hemşirelik Araştırmalarında Randomize Kontrollü Çalışmaların Raporlanması ve Non-farmakolojik CONSORT Uzantısının Kullanımı
A DOGAN GANGAL, H Ozdemir Koyu, N Bilgili
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 5 (3), 2022
2022
Psychosocial Factors Influencing Sexual Satisfaction During Pregnancy
A Doğan Gangal, E Şimşek Şahin, A Şentürk Erenel
2nd International 4th National Childbirth Education and Educators Congress, 2022
2022
Father’s Fear of Childbirth
EDA Şimşek Şahin, A Doğan Gangal, A Şentürk Erenel
2nd International 4th National Childbirth Education and Educators Congress, 2022
2022
Difficulties Experienced by Women with Disabilities in The Perinatal Period and Solution Recommendations
A Doğan Gangal, EDA Şimşek Şahin, A Şentürk Erenel
2nd International 4th National Childbirth Education and Educators Congress, 2022
2022
Using Cosmetics During Pregnancy
EDA Şimşek Şahin, A Doğan Gangal, A Şentürk Erenel
2nd International 4th National Childbirth Education and Educators Congress, 2022
2022
Effects of Breastfeeding During Pregnancy and Tandem Breastfeeding on Mother's and Child's Health.
EDA Şimşek Şahin, A Doğan Gangal, A Şentürk Erenel
4th International 5th National Postpartum Care Congress, 2022
2022
Factors Influencing Sexuality of Couples in the Postpartum Period
A Doğan Gangal, EDA Şimşek Şahin, A Şentürk Erenel
4th International 5th National Postpartum Care Congress, 2022
2022
Adölesan Dönemde Kontrasepsiyon
A Doğan Gangal, A Şentürk Erenel
Türkiye Klinikleri Yayınevi, 2022
2022
COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA KADINLARIN KONTRASEPTİF KULLANIMI VE KONTRASEPTİF YÖNTEMLERE ERİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
A DOĞAN, EDA ŞİMŞEK ŞAHİN, S ALKAŞ, Ş YAMAN SÖZBİR, ...
Covid-19 Pandemi Sürecinin Postpartum Dönem Korku, Depresyon Riski ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Üzerine Etkisi
M Uzun Aksoy, E Şimşek Şahin, A Doğan Gangal, Ş Yaman Sözbir, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18