Follow
Esra Kızılay
Esra Kızılay
Other namesEsra Güven
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM alanları ve eğitimi hakkındaki görüşleri
E Kızılay
The Journal of Academic Social Science Studies 47 (1), 403-411, 2016
982016
7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N DEMİR, E KIZILAY, O BEKTAŞ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (1), 2016
67*2016
6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for …
İ Marulcu, A Saylan, E Güven
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (25), 341-352, 2014
372014
Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları
E Güven
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 26-37, 2014
322014
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisinin incelenmesi
E Güven
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
292012
Çevre eğitimi alanındaki çalışmaların incelenmesi: Türkiye’de mevcut durum
E Güven, Z Kaplan, S Varinlioğlu, K SUNGUR, KS GÜL, ...
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2 …, 2014
26*2014
Fen eğitimi alanındaki Türkçe yayımlanmış nitel makalelerin incelenmesi
E Guven
Journal of European Education 4 (1), 1-10, 2014
252014
İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji ders kitabındaki çevre içerikli etkinliklerin disiplinler arası yaklaşım yönünden incelenmesi
E Güven, M Hamalosmanoğlu
Journal of European Education 2 (1), 2012
242012
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Investigation of Technological Pedagogy Content Knowledge of Pre-Service Science and …
B Akarsu, E Güven
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss. gantep. edu. tr …, 2014
222014
Pre-service science teachers’ opinions about STEM disciplines and education
E Kızılay
International Journal of Social Science 47, 403-417, 2016
172016
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ STEM ÇALIŞMALARI
E Kızılay
Tarih Okulu Dergisi 11 (34), 1221-1246, 2018
162018
Ortaöğretim öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik kariyer ilgilerinin ve motivasyonlarının incelenmesi
E Kızılay
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
162018
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisi
M HAMALOSMANOĞLU, E GÜVEN
Journal of Turkish Science Education 11 (4), 47-62, 2014
16*2014
From the Environmental Identity to the Behavior: The Status of Pre-Service Science Teachers.
E Kizilay, NT Önal
International Journal of Evaluation and Research in Education 8 (2), 271-279, 2019
152019
İlköğretim 7. sınıf çevre eğitiminin disiplinler arası yaklaşım açısından incelenmesi
E Guven, M Hamalosmanoğlu
Journal of European Education 2 (2), 24-30, 2012
142012
Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendislik kavramına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi
E Kızılay
Journal of Social and Humanities Sciences Research 5 (27), 2932-2938, 2018
122018
Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi
E Kızılay
Avrasya uluslararası araştırmalar dergisi 8 (21), 230-240, 2020
102020
The Effects of Using Animated Films in the Environmental Education Course on Prospective Teachers' Behavior towards Environmental Problems and Their Attitude towards Solid …
M Hamalosmanoglu, E Kizilay, A Saylan Kirmizigül
International Online Journal of Education and Teaching 7 (3), 1178-1187, 2020
92020
Motivation Scale for STEM Fields
E KIZILAY, H YAMAK, N KAVAK
Journal of Computer and Education Research 7 (14), 540-557, 2019
82019
Disiplinler arasındaki ilişkiye dair fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri
E KIZILAY, AS KIRMIZIGÜL
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (1 …, 2019
82019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20