Esra Kızılay
Esra Kızılay
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM alanları ve eğitimi hakkındaki görüşleri
E Kızılay
The Journal of Academic Social Science Studies 47 (1), 403-411, 2016
502016
7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N DEMİR, E KIZILAY, O BEKTAŞ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (1), 2016
37*2016
Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları
E Güven
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (3), 26-37, 2014
262014
Çevre eğitimi alanındaki çalışmaların incelenmesi: Türkiye’de mevcut durum
E Güven, Z Kaplan, S Varinlioğlu, K SUNGUR, KS GÜL, ...
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2 …, 2014
20*2014
6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for …
İ Marulcu, A Saylan, E Güven
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (25), 341-352, 2014
182014
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Investigation of Technological Pedagogy Content Knowledge of Pre-Service Science and …
B Akarsu, E Güven
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss. gantep. edu. tr …, 2014
132014
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisinin incelenmesi
E Güven
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
122012
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarına ve davranışlarına etkisi
M HAMALOSMANOĞLU, E GÜVEN
Journal of Turkish Science Education 11 (4), 47-62, 2014
10*2014
Disiplinler arasındaki ilişkiye dair fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri
E KIZILAY, AS KIRMIZIGÜL
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (1 …, 2019
52019
Analysis of keywords used in environmental education research
E Güven, M Hamalosmanoğlu, Z Kaplan, S Varinlioğlu
Pegem Journal of Education and Instruction 4 (3), 73-82, 2014
4*2014
From the Environmental Identity to the Behavior: The Status of Pre-Service Science Teachers.
E Kizilay, NT Önal
International Journal of Evaluation and Research in Education 8 (2), 271-279, 2019
32019
High School Students that Consider Choosing Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Fields for their University Education
E Kizilay, H Yamak, N Kavak
Science Education International 30 (1), 2019
22019
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen ve Teknoloji Dersini Nasıl Algılıyor?
NT ÖNAL, E KIZILAY
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (9), 296-310, 2017
22017
Investigation of the Pre-service Science Teachers’ Perceptions of Protists
A Saylan Kirmizigul, E Kizilay
Pedagogical Research 5 (4), 2020
12020
The Effects of Using Animated Films in the Environmental Education Course on Prospective Teachers' Behavior towards Environmental Problems and Their Attitude towards Solid …
M Hamalosmanoglu, E Kizilay, A Saylan Kirmizigül
International Online Journal of Education and Teaching 7 (3), 1178-1187, 2020
12020
Motivation Scale for STEM Fields
E KIZILAY, H YAMAK, N KAVAK
Journal of Computer and Education Research 7 (14), 540-557, 2019
12019
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİSLİK KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE …
E KIZILAY
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (27), 2932-2938, 2018
12018
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
E KIZILAY, M HAMALOSMANOĞLU
Öğretmen Eğitimi ve Öğretim 1 (1), 25-34, 0
1
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Seçimlerinde Etkili Olan Etkenlerin Belirlenmesi
AS KIRMIZIGÜL, E KIZILAY
Öğretmen Eğitimi ve Öğretim 1 (1), 35-44, 0
1
Analysis of the female student profiles who consider choosing STEM careers
E Kızılay, H Yamak, N Kavak
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (2), 164-175, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20