Follow
Jale Cakiroglu
Jale Cakiroglu
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The development and validation of a Turkish version of teachers sense of efficacy scale
Y Çapa Aydın, J Çakıroğlu
null, 2005
5062005
Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri
K Çağıltay, J Çakıroğlu, N Çağıltay, E Çakıroğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
450*2001
Assessing pre-service teachers’ environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs
G Tuncer, C Tekkaya, S Sungur, J Cakiroglu, H Ertepinar, M Kaplowitz
International Journal of educational development 29 (4), 426-436, 2009
3682009
Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management
AS Gencer, J Cakiroglu
Teaching and Teacher education 23 (5), 664-675, 2007
3582007
Reflections on teacher education in Turkey
E Cakiroglu, J Cakiroglu
European Journal of Teacher Education 26 (2), 253-264, 2003
3352003
Pre-Service Teacher Self-Efficacy Beliefs Regarding Science Teaching: A Comparison of Pre-Service Teachers in Turkey and the USA.
J Çakiroglu, E Çakiroglu, WJ Boone
Science Educator 14 (1), 31-40, 2005
2792005
Fen bilgisi aday öğretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları
Ö Özkan, C Tekkaya, J Çakıroğlu
V. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 2002
2592002
Engagement, exploration, explanation, extension, and evaluation (5E) learning cycle and conceptual change text as learning tools
S Balci, J Cakiroglu, C Tekkaya
Biochemistry and Molecular Biology Education 34 (3), 199-203, 2006
2452006
A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions, epistemological beliefs, and learning approaches
K Ozkal, C Tekkaya, J Cakiroglu, S Sungur
Learning and individual differences 19 (1), 71-79, 2009
2032009
Öğretmen özyeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması
Y Çapa, J Çakıroğlu, H Sarıkaya
Eğitim ve Bilim 30 (137), 2005
1962005
The nature of pre-service science teachers’ argumentation in inquiry-oriented laboratory context
Y Ozdem, H Ertepinar, J Cakiroglu, S Erduran
International Journal of Science Education 35 (15), 2559-2586, 2013
1772013
Bilimin doğası ve öğretimi
N Doğan, J Çakıroğlu, K Bilican, S ÇAVUŞ GÜNGÖREN
Pegem Akademi, 2012
1712012
Turkish high school students' biology achievement in relation to academic self-regulation
N Yumusak, S Sungur, J Cakiroglu
Educational Research and evaluation 13 (1), 53-69, 2007
1622007
Turkish pre-service science teachers' understanding of science and their confidence in teaching it
C Tekkaya, J Cakiroglu, O Ozkan
Journal of Education for Teaching 30 (1), 57-68, 2004
1612004
Differences between Elementary and Secondary Preservice Science Teachers' Perceived Efficacy Beliefs and Their Classroom Management Beliefs.
A Savran, J Çakiroglu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 2 (4), 15-20, 2003
1502003
Students’ perceptions of science teachers’ interpersonal behaviour in secondary schools: Development of a Turkish version of the Questionnaire on Teacher Interaction
S Telli, P Den Brok, J Cakiroglu
Learning Environments Research 10, 115-129, 2007
1432007
Science teaching efficacy beliefs
J Cakiroglu, Y Capa-Aydin, AW Hoy
Second international handbook of science education, 449-461, 2012
1242012
Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri
N Bora, O Arslan, J Çakıroğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 32-44, 2006
1132006
Turkish pre‐service science teachers’ views on science–technology–society issues
B Yalvac, C Tekkaya, J Cakiroglu, E Kahyaoglu
International Journal of Science Education 29 (3), 331-348, 2007
1122007
Teachers' and students' perceptions of the ideal teacher
S Telli, P Den Brok, J Cakiroglu
Egitim ve Bilim 33 (149), 118, 2008
1092008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20