Sevinç Arı (Kabukcik)
Sevinç Arı (Kabukcik)
Marmara Üniversitesi - Çeviribilim - Doçent Dr.
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çeviri Sosyolojisi
S Arı
Aylak Adam, 2014
282014
Çevirinin toplumsal boyutunun çeviri kuramı ve çevirmen pratiğine yön verici etkisi: çeviriye toplumsal bakış ve çeviri sosyolojisi
S Kabukcik
Sakarya Üniversitesi, 2013
42013
The Profile of Academically Taught Translators and Their Role in the Practice
M Tosun, S Kabukcik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 55, 301-307, 2012
42012
Translation Sociology
S Arı
Aylak Adam Culture-Art Publishing, Istanbul, 2014
32014
Çevirinin Sosyal Sistem İçindeki Rolünün Luhmann’ın Sosyal Sistem Kuramı Açısından Yorumlanması
S Kabukcik, M Tosun
13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, 707, 2013
12013
Genel Çeviri Kuramlarının Sözlü Çevriye Etkisi ve Sözlü Çeviriyi Yazılı Çeviriden Ayıran Özellikler
M Tosun, S Kubukcik
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 2013
12013
Der Übersetzerhabitus des Schriftstellers Sabahattin Ali
S Arı
Übersetzerforschung in der Türkei I 7, 63, 2020
2020
Sosyal Sistem Kuramı ve Sosyal Sistem Olarak Çeviri
MT Sevinç Arı
International Journal of Languages' Education and Teaching 6 (1), 488-495, 2018
2018
ÇEVİRİBİLİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR: SEMBOLİK FORMLAR KURAMI.
S ARI
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
2016
Kültürel Semboller ve Çeviri
S Arı
Değişim Yayınları 1, 228, 2016
2016
Alman Çeviri Yorumbilim Ekolünün Tarihsel Gelişimi
ARI Sevinç
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 9 (1), 354-374, 0
ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ÖRNEĞİNDE KÜLTÜREL SEMBOLLERİN EŞDEĞERLİLİK İLİŞKİSİ
ARI Sevinç
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 217-223, 0
ENTELEKTÜEL ÇEVİRMEN VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ
S Arı
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 71-79, 0
ÇEVİRİBİLİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR: SEMBOLİK FORMLAR KURAMI A NEW APPROACH IN TRANSLATION STUDIES: THEORY OF SYMBOLIC FORMS
ARI Sevinç
ÇOCUK KİTAPLARI ÇEVİRİLERİNİN ÇOCUĞUN DÜNYASINA VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ: MARTİNE Mİ AYŞEGÜL MÜ? THE EFFECT OF TRANSLATION OF CHILDREN'S BOOKS ON CHILDREN'S WORLD AND …
ARI Sevinç
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15