Takip et
Muhammet Sait Işıldak
Muhammet Sait Işıldak
tokat gaziosmanpaşa üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
BIST’de Dokuma, Giyim Eşyasi ve Deri İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi
MS Işildak
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (16), 116-130, 2018
202018
AHP ve VIKOR Yöntemleri Kullanılarak BİST'te İşlem Gören Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri İşletmelerinin Finansal Performans Analizi
MS IŞILDAK
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (5), 1435-1446, 2020
92020
Örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma
A Yalçınsoy, MS Işıldak, A Bilen
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (13), 132-146, 2017
92017
BAZI DEVLET UNIVERSITELERININ VERI ZARFLAMA ANALIZI VZA YONTEMI ILE ETKINLIK ANALIZI
MS IŞILDAK
ATLAS JOURNAL 4 (9), 346-361, 2018
42018
Dolar, Altın ve BİST-Tüm Endeksinde Spekülatif Balonlar
MS IŞILDAK
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 4 (3), 194-205, 2022
32022
Garch Modellerle Oynaklık Tahmini: Bitcoin Örneği
MS IŞILDAK
Journal of Business and Trade 2 (2), 49-61, 2021
32021
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Sistem Yaklaşımıyla İncelenmesi
MS IŞILDAK, M KESKİNKILIÇ
mali çözüm 75 (75), 131-140, 2006
32006
Finansal Kiralama-Türkiye Uygulaması
MS Işıldak
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 1994
31994
Kripto para piyasasında spekülatif balonlar: Bitcoin’den kanıtlar
MS IŞILDAK
Business Economics and Management Research Journal 5 (3), 209-219, 2022
22022
FİNANS EĞİTİMİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
N Tetik
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2022
22022
Asimetrik Garch Modellerle Riske Maruz Değer (RMD) Analizi: Altın, Bist 100 Endeksi ve Dolar’dan Oluşan Portföy Üzerinde Bir Uygulama
MS IŞILDAK
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 41-67, 2021
22021
Finansal Oranların Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranına Etkisinin Panel Veri Analiziyle İncelenmesi: BİST’te Kayıtlı Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Uygulama.
MS IŞILDAK
Ekonomik Yaklasim 30 (111), 2019
22019
1992 VE 2006 YILLARINDA KURULAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
MS IŞILDAK, İ KÖKSAL, A ÇİÇEK, Y YILMAZ
Beykoz Akademi Dergisi 8 (1), 97-116, 2020
12020
BISTXU100 ENDEKSİNDE GARCH MODELLERLE OYNAKLIK TAHMİNİ
MS IŞILDAK
İKTISADI VE İDARI BILIMLERDE Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 2 …, 2023
2023
İŞLETME KARLILIK ETKİLEYİCİLERİ ÜZERİNE BIST XKOBI ENDEKSİNDE BİR PANEL VERİ ANALİZİ UYGULAMASI
MS IŞILDAK
KURUMSAL FİNANS ALANINDA SEKTÖREL UYGULAMALAR, 271-296, 2023
2023
ÇALIŞMA SERMAYESİNİN İŞLETME KARLILIĞINA ETKİSİ: BIST XKOBI ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
MS IŞILDAK
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (1), 15-30, 2023
2023
BİTCOİN, ALTIN VE DOLAR NEDENSELLİK ANALİZİ: TODA YAMAMOTO YAKLAŞIMI UYGULAMASI
ÖÜMS IŞILDAK
Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 1-15, 2022
2022
BÖLÜM 2 KOVİD-19 PANDEMİSİNİN KRİPTO PARA İKİLİLERİYLE İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
MS IŞILDAK
İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori, 29, 2021
2021
Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value/Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector
MS IŞILDAK
Ekonomik Yaklasim 30 (111), 71-71, 2021
2021
KOVİD-19 PANDEMİSİNİN KRİPTO PARA İKİLİLERİYLE İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
MS IŞILDAK
İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori, 29-54, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20