Follow
Oğuz Ateş
Title
Cited by
Cited by
Year
İnönü Üniversitesi merkez kampüsü’nde arboretum park oluşturulmasına yönelik bir araştırma
O Ateş, M Sabaz
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 3 (8), 2013
132013
An urban design framework for sustainability of historical environment: A case of Safranbolu, Turkey
S Celikyay, S Donmez, P Bollukcu, E Kahriman, O Ates
African Journal of Agricultural Research 5 (12), 1456-1473, 2010
132010
Peyzaj mimarlığı öğrencilerinin eğitim ve meslekten beklentilerinin İnönü Üniversitesi örneğinde incelenmesi üzerine bir araştırma
A Atik, B Yılmaz, F Aslan, O Ateş, E Taçoral
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 3 (8), 2013
112013
Geleneksel yapıların kentsel mekanda oluşturduğu düzenin Bartın kenti örneğinde incelenmesi
B Yılmaz, LG Kaya, O Ateş, Y Memlük
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (1), 2011
112011
Effect of structuring the visual aspects of coastal landscape: Bartin-Inkumu example reviews
N Koçan, O Ateş
Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute 1 (1), 54-56, 2011
82011
Modelling purchasing demand of urban people for ornamental plants using logistic regression analysis: Sample of Malatya City
A Atik, F Aslan, B Yılmaz, O Ateş
Journal of Animal and Veterinary Advances 12 (16), 1317-1324, 2013
72013
Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi
F Aslan, O Ateş, N Büyükbayraktar, E Kabataş
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 22 (2), 321-330, 2021
42021
KENTSEL MEKAN VE MORFOLOJİ İLİŞKİSİ: KIRKLARELİ İLİ YAYLA MAHALLESİ ÖRNEĞİ
F Aslan, O Ateş, Y Menteş
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 (2), 165-184, 2020
42020
Üniversite kampüs meydanlarında peyzaj tasarımı (İnönü Üniversitesi Kampüsü, Mediko Meydanı peyzaj tasarım projesi örneği)
S Pouya, B Yılmaz, O Ateş
Akademik Ziraat Dergisi 8 (2), 251-264, 2019
42019
Bireylerin demografik özelliklerine göre mutfak tasarım tercihlerine yönelik bir araştırma
O Ateş
Yüksek Lisans Tezi, TC Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç …, 2018
42018
Sustainable use of agricultural lands in the scope of urban agriculture: the sample of Malatya, Turkey.
B Yılmaz, D Dogan, O Ates, S Cengız, S Gormus
42016
Kentsel Ulaşım Sınıflamasında Yayalaştırılmış Cadde ve Sokak Uygulamalarının Başarı Değerlendirilmesi: Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Örneği
O Ateş, F Aslan, E Kabataş, N Büyükbayraktar
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 382-389, 2021
32021
Peyzaj planlama ve mekansal planlama ilişkisi: Malatya kenti örneği
O Ateş
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
32017
Pregnant Woman with subarachnoid hemorrhage and multiple intracranial aneurysms: a case report
A KOÇAK, O Ates, SR Cayli, K Sarac
Turk Neurosurg 16, 100-4, 2006
32006
Spatialization of ECOS method at micro-basin level in rural development-oriented ecotourism planning
T Kiper, O Uzun, O Ateş
Global Nest Journal, 2022
22022
Malatya Yeşilyurt İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Çözüm Önerileri
F Aslan, B Yılmaz, A Atik, D Doğan, O Ateş
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 34-37, 2014
22014
Visual physical landscape analysis of a traditional street: A case study of Beşkonaklar, Malatya, Turkey
F Aslan, O Ateş
Food, Agriculture and Environment (JFAE) 4, 952-959, 2012
22012
Determination of recreation potential at the Kırklareli Kavaklımeşe Korusu Natural Park.
F Aslan, O Ateş, N Büyükbayraktar, E Kabataş
12021
Landscape design at university campus (example of Inonu University Campus Medico Square Landscape Design Project).
S Pouya, B Yılmaz, O Ateş
12019
Yapılaşmanın görsel yönden kıyı peyzajına etkisi Bartın İnkumu örneğinde değerlendirme
N Koçan
Gümüşhane Üniversitesi, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20