Takip et
Harun Yeniçeri
Harun Yeniçeri
Bilinmeyen bağlantı
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Beyan Esasına Dayanan Vergilerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Psikolojik Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
H Yeniçeri
Türkiye Maliye Sempozyumu, 908-927, 2004
762004
Dış ticaret: işlemler ve uygulamalar
İ Bakan, E Demir, M Bilginer, SA Çürük, A İlker, G Tümer, B Afşar, ...
Gazi Kitabevi, 2012
512012
Ücret gelirlerinin vergilendirme usulleri ve vergi adaleti
H Yeniçeri
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 77-85, 2014
162014
The relationship between social norms and tax compliance: The moderating role of the effectiveness of tax administration
S Çevik, H Yeniçeri
International Journal of Economic Sciences 2013 (3), 2013
142013
Sosyal ve Politik Etkileşim, Bireysel Değerler ve Vergi Ahlâkı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Test Edilmesi.
H Yeniçeri, S Çevik
Amme İdaresi Dergisi 47 (3), 2014
82014
Türk Vergi Hukukunda Yoklama
H YENİÇERİ
Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ekim, Bursa, ss 42, 2014
52014
İHRACAT YAPAN KOBİ’LERİN İNSAN SERMAYESİ, ÖRGÜTSEL SERMAYE, DIŞSAL SERMAYE İLE İHRACAT PERFORMANSI İTİBARİYLE GRUPLANDIRILMASI
İ YÜCEL, H YENİÇERİ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 707-719, 2008
52008
Türk Vergi Sisteminde Vergi Güvenlik Önlemleri
H Yeniçeri
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal …, 2005
52005
Vergi Sistemlerine Pandemi Ayarı.
O Avcı, H Yeniçeri
Electronic Turkish Studies 15 (6), 2020
22020
Anayasal Vergilendirme İlkeleri Kapsamında Vergi Affı
H YENİÇERİ, A Orçun
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (29), 317-329, 2021
12021
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NE İLİŞKİN BAZI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
O AVCI, H YENİÇERİ
Legal Mali Hukuk Dergisi 15 (179), 2413-2436, 2019
12019
KDV genel uygulama tebliği çerçevesinde tam tevkifat uygulamasının değerlendirilmesi
H Yeniçeri, O Avcı
Vergi Müfettişleri Derneği, 2016
12016
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA 7194 SAYILI KANUN İLE YAPILAN TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI
O AVCI, H YENİÇERİ
Legal Mali Hukuk Dergisi 17 (193), 55-78, 2021
2021
7143, 7186 SAYILI YASALAR ve 1948 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI KAPSAMINDA VARLIK BARIŞINDA SON DURUM.
H Yeniçeri, ÖÜE Demir
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 30 (160), 2020
2020
Türkiye’de İş Yapma İklimi ve Vergiler
S ÇEVİK, H YENİÇERİ
Vergi Dünyası Dergisi 1 (472), 15-27, 2020
2020
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAM TEVKİFAT UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ1
H YENİÇERİ, O AVCI
Vergi Raporu, 22-32, 2016
2016
Testing the relationships between tax morale, socio-political interactions and individual values through the structural equation model [Sosyal ve politik etkileşim, bireysel de …
H Yeniceri, S Cevik
TURKIYE ORTADOGU AMME IDARES IENSTITUSU, 2014
2014
İhracat yapan kobi'lerin insan sermayesi, örgütsel sermaye, dışsal sermaye ile ihracat performansı itibariyle gruplandırılması
İ Yücel, H Yeniçeri
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
2008
ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN OLUŞTURULMASINDA VERGİLERİN ROLÜ1
H YENİÇERİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, 211, 0
VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI
K ŞENOCAK, H YENİÇERİ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20