Follow
Emrah Gülüm
Emrah Gülüm
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi, Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI'NDA (SÜNBÜLİSTÂN) KOZMİK UNSURLARIN KULLANIMI.
E Gülüm
Electronic Turkish Studies 9 (9), 2014
222014
Türk Edebiyatı’nda Mirâcnâmeler Üzerine Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bibliyografya Denemesi
E Gülüm
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (35), 105-112, 2014
182014
Ahmedî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım)
E Gülüm
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021
82021
XV. Yüzyılın ilk yarısında telif edilen divanlarda atasözleri ve deyimler
E Gülüm
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013
82013
Harold Bloom Etkilenme Endişesi–Bir Şiir Teorisi
E Gülüm
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4 (4), 2015
52015
Ahmedî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Basım)
E Gülüm
DBY Yayınları, 2023
32023
AHMEDÎ HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ.
E GÜLÜM
Journal of International Social Research 14 (77), 2021
32021
Etkilenme Endişesi Bağlamında Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı Romanına Bakış Denemesi
E GÜLÜM
Journal of Turkish Studies 10 (16), 2015
32015
Klasik Türk Edebiyatında İlk Mersiye: Hamza Bey Mersiyesi
E Gülüm
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 30 (30), 237-253, 2023
12023
" MUHAMMED HANEFİ HAZRETLERİ CENGİ" TABUT SAVAŞI HİKÂYESİ MOTİF DENEMESİ VE TRANSKRİPSİYONLU METİN.
E GÜLÜM
Electronic Turkish Studies 9 (12), 2014
12014
ETKİLENME ENDİŞESİ BAĞLAMINDA ORHAN PAMUK’UN BENİM ADIM KIRMIZI ROMANINA BAKIŞ DENEMESİ
E GÜLÜM
Electronic Turkish Studies 10 (16), 2015
2015
BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN AŞK ESTETİĞİ KİTABI ÜZERİNE
E Gülüm
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4 (1), 491-497, 2015
2015
TÜRK EDEBİYATI'NDA Mİ'RÂCNÂMELER ÜZERİNE HAZIRLANMIŞ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİBLİOGRAFYA DENEMESİ.
E GÜLÜM
Journal of International Social Research 7 (35), 2014
2014
UMBERTO ECO - ORTAÇAĞ ESTETİĞİNDE SANAT VE GÜZELLİK (KİTAP TANITIMI)
E Gülüm
Asos Journal 2 (7), 566-572, 2014
2014
Sünbül-z'de Vehbî Dîv'nında Kozmik Unsurların Kullanımı
E GÜLÜM
2014
Ahmedî Dîvânı (Tenkitli Metin ve İşlevsel Sözlük)
E Gülüm
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI'NDA (SÜNBÜLİSTÂN) KOZMİK UNSURLARIN KULLANIMI
E GÜLÜM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17