Takip et
Muge Cetiner
Muge Cetiner
iku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bitcoin (kripto para) ve blok zincirin yeni dünyaya getirdikleri
M Çetiner
372018
Davranışsal finans perspektifinden yatırımcı davranışları üzerine bir inceleme
M Çetiner, HA GÖKCEK, BT GÖLBAŞI
Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-30, 2019
252019
Bireysel kariyer planlaması ile kişilik arasındaki ilişkinin iş tatmini üzerindeki etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği
M Çetiner
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
252014
Bireysel yatırım kararları ile davranışsal finans eğilimlerinin ilişkisi: İmalat ve hizmet sektörlerinde bir araştırma
E Sever, M ÇETİNER, M Paksoy
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9-40, 2020
132020
Kredili satışlarda kredi riskinin transferi kredi sigortasının ekonomik büyümeye etkisinin irdelenmesi Türkiye Örneği
M Çetiner, S Eke, FK Gündoğdu
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (4), 776-792, 2018
112018
Sosyal ağların finansal okuryazarlık üzerine etkisi
M Çetiner, AM Çilingirtürk
Sosyoekonomi 27 (41), 41-56, 2019
92019
Dünya ekonomisi ve Türkiye’nin yeri: Tarihsel süreç, ekonomik göstergeler ve geleceğe yönelik tahminler
M ÇETİNER, E Sever
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
92019
TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK VE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ GÖRÜNÜMÜ: 2011-2017 DÖNEMİ
MÇFK GÜNDOĞDU
International Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences …, 2022
82022
Havayolu şirketlerinde yan gelir: Havayolu yöneticilerinin ve yolcu tercihlerinin karşılaştırılması
EM Çetiner, MF Güneş, AE Peker
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2), 135-155, 2019
82019
SAĞLIK KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIĞI FİNANSAL SORUNLARIN TESPİTİ VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ö Eda, EM ÇETİNER
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (3), 235-259, 2019
82019
Güncel Gelişmeler Işığında Kredi Sigortası Pazarı Ve Makro Açıdan İrdelenmesi
EM Çetiner, S Eke
82018
ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Internete Dayalı Uzaktan Eğitim ve Çoklu Ortam Uygulamaları
M Çetiner, Ç Gencel, Y Erten
82004
İHRACATTA TEDARİKÇİ KREDİ RİSKİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASINDA FAKTORİNG, İHRACAT ARTIŞINA VE EKONOMİK BÜYÜMEYE DESTEĞİ
EKE Selda, M ÇETİNER
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2), 288-301, 2020
72020
Davranışsal finans açısından bilişsel çelişki, aşırı güven ve taklit ve sürü davranışları boyutlarında bireysel yatırımcı kararları üzerine bir inceleme
M Çetiner, HA Gökcek, B Turp Gölbaşı
72019
Insuring supplier credit risk in exports to promote export growth and economic development
M Cetiner, EKE Selda
Journal of Economics Finance and Accounting 5 (4), 359-372, 2018
52018
Covid-19 Pandemisinin Sürdürülebilir Finans Uygulamalarına Etkisi
M ÇETİNER, CA GÜREL
ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL 7 (43), 1615-1620, 2022
42022
The effect of social networks on financial literacy
M Çetiner, AM Çilingirtürk
Sosyoekonomi Journal, 2019
42019
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI YÖNTEMİ İLE ŞİRKET DEĞERLEME ve BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
M ÇETİNER, A ÖZÖĞÜT
Journal of Institute of Economic Development and Social Researches 4 (9 …, 2018
42018
Kobilerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
CS ACAR, M Çetiner
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 7 (3), 23-36, 2021
32021
Covid-19 Pandemisinde Sosyal Medya Kullanımındaki Değişim Ve Dijital Pazarlama İlişkisi Üzerine Bir Analiz
EM Çetiner, A Özer
32021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20