Follow
Duygu Yetgin
Duygu Yetgin
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of economic anxiety and occupational burnout levels of tour guides on their occupational commitment
D Yetgin, S Benligiray
Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2019
482019
Turist Rehberlerinin Tükenmişlik ve Ekonomik Kaygı Düzeylerinin Mesleki Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
D Yetgin
Anadolu Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
392017
Krizlerin turist rehberliği öğrencilerinin kariyer planlamasındaki etkisi
D YETGİN, A YILMAZ, G ÇİFTCİ
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 6 (3), 195-214, 2018
252018
Restoranlara Yönelik Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği (Content Analysis of Tripadvisor Reviews on Restaurants: A Case …
D YETGİN, M KEKÜÇ, M ŞAYİN
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (3), 2090-2109, 2020
212020
Profesyonel Turist Rehberlerinin (PTR) Yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 14
MA Kozak, D Yetgin
14.Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 408-428, 2013
212013
Şehir Turizminde Faaliyet Gösteren Otellere Yönelik E-Yorumların İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği
S Çoban, E Çoban, D Yetgin
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3), 542-558, 2019
202019
Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin pazarlanmasında satış geliştirme yöntemlerinin etkisi: Bodrum örneği
D Yetgin
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009
162009
SPA otel işletmelerinin çevrimiçi müşteri değerlendirmeleri: Tripadvisor örneği
H Gerenaz, D Yetgin
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3), 2800-2818, 2021
122021
A hotel in Anatolia in the last period of the Ottoman Empire: Hotel Tadia (1892–1922)
D Yılmaz, Aysel, Yetgin, N Kozak
Tourism Management Perspectives 26, 118-125, 2018
122018
Türkiye’de Turist Rehberliğinin Öncüsü: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
D Yetgin, A Yılmaz, N Kozak
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29 (1), 128-138, 2018
122018
SEYYAHLARIN ANLATIMI İLE OSMANLI’NIN SON 30 YILINDAKİ ESKİŞEHİR (1892-1922)
A Yılmaz, D Yetgin
Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2), 159-182, 2018
82018
Krizlerin Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumları ile İlişkisi
A Kaya, D Yetgin, G Çiftci
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2907-2923, 2020
62020
Selahattin Çoruh: Turizmde Bir Adanmışlık Öyküsü
D Yetgin
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 (1), 113-123, 2018
62018
İlk Mavi Yolculuklar
D Yetgin, A Yılmaz
Dünden Bugüne Türkiye'de Turizm 10, 829-845, 2018
62018
Teröre Dayalı Krizler ve Sosyal Medya: Türkiye Örneği
G Çiftci, D Yetgin
Ulusal Turizm Kongresi (UTK17), 1506-1517, 2016
62016
Seyahatnamelerde turist rehberleri
A Kaya, D Yetgin
Turizm Akademik Dergisi 8 (2), 37-55, 2021
52021
A Survey on E-complaints: The Case of Turkish Airlines
S Battal, E Kayalı, ÜS Ural, D Yetgin
Journal of Tourism Leisure and Hospitality 1 (1), 15-21, 2019
52019
Eskişehir Porsuk (Turing Klöp) Oteli’nin kurum tarihi açısından incelenmesi
D Yetgin, A Yılmaz
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 1 (2), 71-89, 2015
52015
Covid-19 Salgının Turist Rehberi Adaylarının Kariyer Planlarına Etkisi
DY Akgün, A Toker, U Yesirlili
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (2), 1408-1427, 2022
42022
Bin Yıllık Uykusundan Uyanan Kent: Side
A Turan, A Kaya, D Yetgin
İçinde Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri …, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20