Follow
Kadir Berkhan AKALIN
Kadir Berkhan AKALIN
Research Assistant, Civil Engineering Department, Eskişehir Osmangazi
Verified email at ogu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Curve Estimation of Number of People Killed in Traffic Accidents in Turkey
KB Akalin, M Karacasu, AY Altin, B Ergül
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 44 (5), 052060, 2016
22016
Tramvay Kaza Şiddetine Etki Eden Faktörlerin Çok Terimli Lojit Model Yöntemi ile Araştırılması
KB Akalın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
12016
Traffic Perception in Eskişehir Province
M Karacasu, AY Altin, B Ergül, KB Akalin
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 44 (5), 052063, 2016
12016
Atık Lastik Modifiyeli Asfalt Kaplamaların Kayma ve Sürtünme Direnci Performanslarının İncelenmesi
KB Akalın, A Özden, Ç Kara, M Karacasu
Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar IV 1, 31, 2022
2022
Yolculuk Üretim ve Çekim Modellerinin Rastgele Pişmanlık Minimizasyonu ve Rastgele Fayda Maksimizasyonu Yöntemleri ile Geliştirilmesi
KB Akalın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
Çevresel Atıklarla Modifiye Edilmiş Sathi Kaplamaların Performansının Agrega-Bitüm İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi
KB AKALIN, M KARACASU
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 32 (1), 127-136, 2020
2020
Investigation of the Effects of Accessible Traffic Calming and Flow Improvement Applications on Traffic
KB Akalın, Ç Kara, A Özden
Journal of Transportation and Logistics 4 (2), 107-118, 2020
2020
ITS Applications in Public Transportation: What Municipalities Offer to Travelers in Turkey
A Özden, KB Akalın, Ç Kara
Journal of Transportation and Logistics 4 (2), 51-64, 2020
2020
Safety and Data Acquisition Recommendations for The Near Future of Bicycle Transportation İn Turkey
KB Akalın, Ç Kara, A Özden, S Saygın, B Tavas
International Aegean Symposium on Innovation Technologies & Engineering, 2020
2020
Investigating Skid Resistance Performance of The Waste Rubber Added Rigid and Flexible Pavements
KB Akalın, A Özden, Ç Kara, M Karacasu
International Aegean Symposium on Innovation Technologies & Engineering, 2020
2020
Erişilebilir Trafik Sakinleştirme ve Akım İyileştirme Uygulamalarının Trafiğe Olan Etkilerinin İncelenmesi
KB Akalın, Ç Kara, A Özden
3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 2019
2019
Kent İçi Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi
A Özden, KB Akalın, Ç Kara
3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 2019
2019
Use of Boron Waste in Asphalt Concrete
M Keskin, M Karacasu, KB Akalın
International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology, 2019
2019
Eskişehir’deki Kent İçi Bisiklet Kazalarının İncelenmesi
KB Akalın, Ç Kara, A Özden, M Karacasu
13. Ulaştırma Kongresi, 197, 2019
2019
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını: Bir Türkiye Değerlendirmesi
A Özden, Ç Kara, KB Akalın, S Koyuncu
13. Ulaştırma Kongresi, 2019
2019
Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Kullanımı: Türkiye’de Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi
A Özden, Ç Kara, K Akalın
Journal of Transportation and Logistics 4 (2), 51-64, 2019
2019
Poroz Asfalt Kaplamaların Sürdürülebilir Çevre Kapsamında Değerlendirilmesi
Ç Kara, A Özden, KB Akalın, M Karacasu
International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 2018
2018
Yol Kenarı ve Refüj Hendeklerinde Kendi Kendini Temizleme Uygulamasının Değerlendirilmesi
KB Akalın, M Canbaz, A Özden, Ç Kara, Ş Bilgiç
International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 2018
2018
EVALUATION OF TRAFFIC PERCEPTION WITH ROBUST REGRESSION ANALYSIS
KB AKALIN, A ALTINYAVUZ, M KARACASU, B ERGUL
XIII Balkan Conference on Operational Research Proceedings, 414, 2018
2018
INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE SEVERITY OF TRAMWAY ACCIDENTS IN ESKISEHIR
KB AKALIN, HO TEZCAN, S BILGIC
XIII Balkan Conference on Operational Research Proceedings, 406, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20