Selma Arıkan
Selma Arıkan
Associate Professor
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çalışma İlişkilerinin Evrimi
T Bozkurt, S Arıkan, bölüm yazarlığı
Çalışma Yaşamının Kalitesi 348, 191- 232, 2011
192011
İşyerinde kullanılan politik taktiklere yönelik olası bireysel önceller üzerine bir araştırma
S Arıkan
Türk Psikoloji Dergisi 26 (68), 52-71, 2011
182011
SMEs context of Turkey from the relational perspective of members' perfectionism, work family conflict and burnout
ASC Caliskan, ASC Arikan, AEY Saatci
International Journal of Business and Social Science 5 (4), 2014
132014
Values? How social entrepreneurs’ portrait values differ from commercial entrepreneurs?
EY Saatci, S Arikan, BT Cal
International Journal of Education and Research 2 (9), 143-160, 2014
92014
Collective Efficacy and Organizational Effectiveness: Antecedents and Consequences
S ARIKAN
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2009
62009
Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit
B Çankır, S Arıkan
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (2), 1133 -1150, 2019
42019
Acil yardım çalışanlarında travma, tükenmişlik ve yaşam doyumu ilişkilerinde stresle başa çıkmanın moderatörlük rolü
BS Eroğlu, S Arıkan
Türk Psikoloji Dergisi 31 (78), 45-57, 2016
32016
Trauma among Rescue Workers: Do Coping Strategies Moderate the Relationship between Traumas, Burnout and Life Satisfaction among Ambulance Personnel?
B Eroglu, S Arikan
32016
“Kolektif Yeterlik” Üzerine Yeni Bağımsız Değişken Arayışları: Lider-Üye Etkileşimi’nin Kolektif Yeterlik Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
S Arıkan, SC Çalışkan
Türk Psikoloji Dergisi 28 (71), 1-16, 2013
32013
Personality, values and career concerns as individual antecedents of workplace influence tactics
EA Bal, SÇ Arikan, SC Çalişkan
Global Media Journal: Turkish Edition 7 (13), 63-85, 2016
22016
Girişimcilikle Diğergamlık Harmanından Sosyal Girişimci mi Çıkar? Kar veya Değer Makzimizasyon Vizyonunun Belirleyicisi Olarak Diğergamlık
EY Saatçi, S Arıkan
ASOS JOURNAL, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (5), 103-114, 2012
2*2012
Gıda ve Finans Sektöründe Çalışan Performansı Hangi Faktörlerden Etkileniyor? Sürdürülebilir Kalite Algısı, Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluk Değişkenlerinin Rolü
S Arıkan, B Çankır
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 12, 1-1, 2019
12019
İşkolikliğin olası öncelleri: kişilik, değerler ve kariyer hedefleri
EA Bal, S ARIKAN, SC GÜNAYDIN
İş'te Davranış Dergisi 2 (2), 50-67, 2017
12017
A study on probable individual antecedents of workplace political tactics
S Arikan
12011
Içyerinde Kullanilan Politik Taktiklere Yönelik Olasi Bireysel Önceller Üzerine Bir Ara § tirma
S Arikan
Türk Psikoloji Dergisi 26 (68), 52-71, 2011
12011
The Impact of a Career Development and Planning Course on University Students’ Career Adaptability Levels
AE Bal, S Arıkan
Global Media Journal Turkish Edition 10 (20), 414-434, 2020
2020
The Impact of a Career Development and Planning Course on University Students' Career Adaptability Levels.
E ATİLLA BAL, S ARIKAN
Global Media Journal: Turkish Edition 10 (20), 2020
2020
İş Yükü, İrritasyon ve Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteği ve Pozitif Psikolojik Sermaye Biçimleyici midir?
İÖ Anabal, S Arıkan
İş'te Davranış Dergisi / The Journal of Behavior at Work 4 (1), 25-45, 2019
2019
POWER DISTANCE IN THE MATHEMATICS CLASSES: HOW DOES IT AFFECT COMMUNICATION AND ACADEMIC PERFORMANCE?
S Arikan, M Erkol
XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, 896-896, 2019
2019
SUSTAINABLE QUALITY PERCEPTIONS AND CONSEQUENCES: EMPLOYEE WELLBEING, INTENTION TO LEAVE AND EMPLOYEE PERFORMANCE
S Arikan, B Çankır
XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, 811-811, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20