Biset Sena Gunes
Biset Sena Gunes
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Res Judicata in International Arbitration: To What Extent Does an Arbitral Award Prevent the Re-Litigation of Issues?
BS Güneş
Transnational Dispute Management (TDM), 2015
22015
İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim
BS Güneş
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (MHB) 37 (2), 408-438, 2017
12017
MAHKEME DIŞI BOŞANMA KURUMU VE TÜRK HUKUKUNUN BU KURUMA YAKLAŞIMI
MÜ ÇETİNEL, BS GÜNEŞ
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 309-340, 2020
2020
Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Miras Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Hukuk
BS Güneş
Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı, 26-27 Nisan 2019, Editör: Şükran …, 2019
2019
Mahkeme Dışı Boşanmaya İlişkin Kararların Türk Hukukunda Tanınması
BS Güneş
Maltepe Üniversitesi, Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 21 Şubat …, 2019
2019
The Relations of Turkey with EU Member States
BS Güneş
European Private International Law and Member State Treaties with Third …, 2019
2019
Standard of Proof and Applicaple Law in Cross-Border Disputes in Turkey and Germany
E Erdoğan, BS Güneş
Law and Justice Review 7 (12), 137-156, 2016
2016
Tek Kişilik Anonim Şirketler
BS Güneş
İstanbul Barosu Dergisi 86 (2012/3), 220-235, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8