Follow
Prof.Dr.Gülfer Bektaş
Prof.Dr.Gülfer Bektaş
Acibadem University, Istanbul, Turkey
Verified email at acibadem.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar için Türkiye Pazarı
U Altın, G Bektaş, Z Antep, A İrban
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 157-163, 2012
822012
Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of the kidney disease and quality of life-short form (KDQOL-SF 1.3) in Turkey
A Yildirim, B Ogutmen, G Bektas, E Isci, M Mete, HI Tolgay
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 39 (1), 51-54, 2007
642007
Bir Kamu Hastanesinde Çalışan İşçilerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler
C Oflezer, M Ateş, G Bektaş, A İrban
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (4), 203-214, 2011
552011
The International Patient’s Portfolio and Marketing of Turkish Health Tourism
U Altın, G Bektaş, Z Antep, A İrban
8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and …, 2012
452012
A Research on the Relationship between Personnel Empowerment and Organizational Cynicism
E İşçi, F Şişman Ayanoğlu, G Bektaş
Management 3 (5), 252-258, 2013
252013
Investigation of the awareness and knowledge about child abuse and negligence among doctors and nurses working in the east part of Turkey
I Pakiş, F Demir, G Bektas, U Altun, S Yıldırım
Romanian Society of Legal Medicine, Rom J Leg Med 23 (2), 151-156, 2015
182015
İleri yaş sağlık turizminde mobil sağlık hizmetlerinin önemi
G Bektaş, F Şimşek
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (4), 179-185, 2016
172016
For strategic planning of healthcare management, the effect of mobbing on motivation of healthcare providers
Z Antep, G Bektaş, U Altın, A İrban
8th International Strategic Management Conference, Procedia-Social and …, 2012
162012
Tıbbi Atıkların Çevre Sağlığına Etkileri ve Haseki Devlet Hastanesi ve İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde Hasta Başına Düşen Tıbbi Atık Miktarının Tespiti ile İlgili Bir Araştırma
G Bektaş, E İşçi, M Haçıroğlu
Hastane Yönetimi 9, 24-31, 2005
142005
Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu
G Bektaş, G Genç, A Güneç, B Aytaç
2 nd International Symposium Humanities and Social Sciences 04– 07 August …, 2018
112018
Y kuşağı orta düzey hastane yöneticilerinin üst yöneticilerinden beklentileri üzerine nitel bir araştırma
N Gemlik, P İlter, G Bektaş
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 5 (2), 154-160, 2018
102018
Hastanelerde çalışan personelin insan kaynakları yönetimi algısı üzerine nitel bir araştırma
HN Gemlik, Ö Soylu, G Bektaş, S Daniç
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (4), 145-154, 2016
102016
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
G Bektaş
Sağlık Yönetimi, 186-235, 2011
102011
Hizmetkar liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü
M Nal, G Bektaş, E Kaya
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (3), 842-858, 2020
72020
Determination of anger expression and anger management styles and an application on operating room nurses
H Aslan, N Gemlik, G Bektaş
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 27-39, 2016
72016
Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastaların Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
I Pakiş, F Demir, G Bektaş, U Altın, S Yıldırım
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2), 80-84, 2017
6*2017
The Importance of Digital Marketing in Health Tourism
G Bektaş, S Demirel, F Ölmez
ICTTR, 3rd International Conference on Tourism Theory, Current Issues and …, 2017
62017
The awareness of experience innovation and an application in private hospitals
NE Lüleci, HN Gemlik, G Bektas, Y Manioglu
Journal of Pakistan Medical Association, JPMA 65 (10), 1108-1111, 2015
62015
Sağlık Hizmetlerinin Ölçümünde Yaşam Kalitesi ve Yıllara Uyarlanan Kalite
A Yıldırım, M Ateş, G Bektaş
5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Osmangazi …, 2002
6*2002
The Intermediate Role of Employee Loyalty in The Effect of Paternalist Leadership on Work Engagement: A Research in The Health Sector
M Ensari, G Bektaş, M Nal
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (3), 1009-1017, 2022
52022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20