Aygün Akyol
Aygün Akyol
Verified email at hitit.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İbn Haldun’un ilim anlayışında felsefe ve tarih tasavvuru
A Akyol
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (20), 29-59, 2011
252011
Ahlâk-ı Nâsırî'de Ahlâk ve Siyaset İlişkisi: Sevgi Erdemi Merkezli Bir Okuma
A Akyol
Değerler eğitimi dergisi 10 (24), 7-30, 2012
192012
Kutadgu Bilig'de ahlâk ve siyaset
A Akyol
Araştırma Yayınları, 2013
182013
Fârâbî ve İbn Sînâ’ya göre meâd meselesi
A Akyol
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (18), 125-141, 2010
182010
İslam ahlak felsefesi
M Uyanık, A Akyol
Elis Yayınları, 2013
172013
İslam Ahlak Felsefesinde Değerler Eğitimi
A Akyol
Muhafazakar Düşünce Dergisi Sayı 36: DEĞERLER, 41, 2018
162018
İslam Felsefesi Tanımlar Sözlüğü
A Akyol, M Uyanık, İ Arslan
Elis Yay., Ankara, 2016
112016
Zorunlu Varlığın Tikellere Dair Bilgisi Üzerine
A Akyol
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (10), 111-130, 2006
102006
Şehristânî’nin Filozoflarla Mücadelesi
A Akyol
İstanbul: Araştırma Yayınları, 2011
92011
Farabi’nin Medeniyet Tasavvuru ve Kurucu Metni Olarak-İhsâu’l-Ulum-Adlı Eserinin Tahlili
M UYANIK, A Akyol
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 (1), 33-66, 2015
82015
Sivil itaatsizlik eylemleri ve dini değerler
M Uyanık, A Akyol, İ Arslan, A Akyol
Elis Yayınları, 2010
82010
Şehrezûrî ve adalet anlayışı
A Akyol
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (13), 97-111, 2008
82008
Şehrezûrî Metafiziği, Araştırma Yay
A Akyol, AY Şehristânî’nin Filozoflarla Mücadelesi
Ankara, 2011
72011
Şehristânî'nin filozoflarla mücadelesi: musâratu'l-felâsife'ye göre şehristânî'nin felsefî gö-rüşleri
A Akyol
Araştırma, 2011
72011
Çağdaş İslam Bilimine Giriş
M Uyanık, A Akyol
Ankara: Fecr, 2012
62012
Dini Tekellere Karşı Bireyin İnşası
A Akyol
İlesam Dergi 3, 24, 2017
52017
Jabir Ibn Hayyan's Classification of Science And Its Place in Islamic Epistemology
A Akyol
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 18 (1), 11-22, 2018
32018
İSLÂM AHLÂK FELSEFESİ: BİREY VE ÖZGÜRLÜK MERKEZLİ BİR İNCELEME
A Akyol
ARALIK 2017, 87, 2017
32017
Öğrenci Topluluklarının Sivil Toplumdaki Rolü ve Önemi–Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluğu Merkezli Bir İnceleme
A Akyol, A Onbaşı
Uluslararası Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi Bildiri Kitabı, 2014
32014
MÜSARAATÜ’L FELÂÂSİFE’YE GÖRE ŞEHRİSTANİ’NİN FELSEFİ GÖRÜŞLERİ
AY AKYOL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER, 2003
32003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20