YUSUF AYONU
Title
Cited by
Cited by
Year
Selçuklular ve Bizans
Y Ayönü
Türk Tarih Kurumu, 2014
632014
Türkiye Selçuklu Devleti İle Trabzon İmparatorluğu Arasında Karadeniz Bölgesindeki Hâkimiyet Mücadeleleri (1204-1243)
Y Ayönü
Tarih İncelemeleri Dergisi 23 (1), 15-36, 2008
18*2008
Bizans ordusunda ücretli Türk askerler (XI-XII. yüzyıllar)
Y Ayönü
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (25), 53-69, 2009
122009
Katalanların Anadolu ve Trakya'daki faaliyetleri (1302-1311)
Y Ayönü
Ege Üniversitesi Basımevi, 2009
122009
Selçuklu-Bizans İlişkileri
Y Ayönü
Türkler, VI, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 598-617, 2002
122002
Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1116-1308)
Y Ayönü
İzmir, 2007
82007
İzmir’de Türk Hâkimiyetinin Başlaması
Y Ayönü
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 9 (1), 1-8, 2009
62009
Batı Anadolu'da Bizanslı Yerel Hâkimlerin Bağımsızlık Hareketleri (XII. Yüzyılın Sonları ve XIII. Yüzyılın Başlarında) Independence Movements of the Local Byzantine Governors …
Y Ayönü
62007
14. ve 15. Yüzyıllarda Anadolu’ya ve Balkanlar’a Türklerin Göçü
L Kayapınar, Y Ayönü
Türkiye’nin Göç Tarihi 14, 15-34, 2015
42015
IV. Haçlı Seferinin Ardından Batı Anadolu’da Mücadele Eden İki Rakip: İstanbul Latin Krallığı ve İznik İmparatorluğu
Y Ayönü
Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 1 (1), 9-25, 2015
32015
The Influence Struggle in the Island of Chios and the Peninsula of Cesme/Karaburun in the First Half of the Fourteenth Century
M Ersan, Y Ayönü
PROCEEDINGS OF III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM …, 2016
12016
İznik İmparatorluğu Ordusu
Y Ayönü
Tarih İncelemeleri Dergisi 25 (1), 39-54, 2010
12010
Batı Anadolu’daki Türk Yayılışına Karşı Bizans İmparatorluğu’nun Kuman-Alan Topluluklarını Balkanlardan Anadolu’ya Nakletmesi
Y Ayönü
BELLETEN 76 (276), 403-418, 0
1
IV. HAÇLI SEFERİ’NİN ARDINDAN BATI ANADOLU’DA MÜCADELE EDEN İKİ RAKİP: İSTANBUL LATİN KRALLIĞI VE İZNİK İMPARATORLUĞU
Y AYÖNÜ
2015
BATI ANADOLU'DAKİ TÜRK YAYILIŞINA KARŞI BİZANS İMPARATORLUĞGU'NUN KUMAN-ALAN TOPLULUKLARINI BALKANLARDAN ANADOLU'YA NAKLETMESİ
Y AYÖNÜ
Belleten-Türk Tarih Kurumu 76 (276), 2012
2012
Bizans’ tan Selçuklulara Gönderilen Hediyeler
Y Ayönü
Hediye Kitabı, 35-48, 2007
2007
Selçuklu-Bizans‹ liflkileri
Y AYÖNÜ
İSLÂM VE BİZANS KAYNAKLARINA GÖRE ANTİOKHEİA SAVAŞI
Y AYÖNÜ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18