Follow
Serhat Irez
Serhat Irez
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nature of science as depicted in Turkish biology textbooks
S Irez
Science Education 93 (3), 422-447, 2009
2802009
Are we prepared?: An assessment of preservice science teacher educators' beliefs about nature of science
S Irez
Science Education 90 (6), 1113-1143, 2006
2782006
An international collaborative investigation of beginning seventh grade students' understandings of scientific inquiry: Establishing a baseline
J Lederman, N Lederman, S Bartels, J Jimenez, M Akubo, S Aly, C Bao, ...
Journal of Research in Science Teaching 56 (4), 486-515, 2019
1032019
Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar
Ö Taşkın, Z Apaydın, H Aydın, Y Çakıcı, Ö Gemici, S İrez, S Köse, F Matyar, ...
Pegem Akademi 300, 2008
872008
Improving science teachers’ nature of science views through an innovative continuing professional development program
E Erdas Kartal, WW Cobern, N Dogan, S Irez, G Cakmakci, Y Yalaki
International Journal of STEM education 5, 1-10, 2018
792018
Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarına etkisi
H Turgut, H Akçay, S İrez
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (4), 2621-2663, 2010
70*2010
Reflection-oriented qualitative approach in beliefs research
S Irez
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 3 (1), 17-27, 2007
592007
Understandings of current environmental issues: Turkish case study in six teacher education colleges
M Çakır, S İrez, ÖK Doğan
Educational Studies 36 (1), 21-33, 2010
572010
Educational Reforms as Paradigm Shifts: Utilizing Kuhnian Lenses for a Better Understanding of the Meaning of, and Resistance to, Educational Change.
S Irez, C Han
International Journal of Environmental and Science Education 6 (3), 251-266, 2011
492011
Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı
M Öztürk, G TEPETAŞ CENGİZ, H Köksal, O İREZ
MEB, 2017
47*2017
Critical reflective approach to teach the nature of science: A rationale and review of strategies
S İrez, M Çakır
Journal of turkish science education 3 (2), 19-35, 2006
432006
Discourse patterns and communicative approaches for teaching nature of science
G Kaya, M Şardağ, G Çakmakcı, N Doğan, S İrez
Egitim Ve Bilim-Education And Science, 2016
39*2016
Turkish preservice science teacher educators' beliefs about the nature of science and conceptualisations of science education
OS İrez
University of Nottingham, 2004
302004
An assessment into pre-service biology teachers' approaches to the theory of evolution and nature of science
S Irez, ÇDÖ Bakanay
Egitim ve Bilim 36 (162), 39, 2011
27*2011
Fen eğitimi bağlamında bilimin doğası
S İrez, H Turgut
Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 234-263, 2008
27*2008
Bilimin doğasını anlamak: evrim eğitiminde bir önkoşul
S İrez, M Çakır, Ö Doğan
Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, 291-302, 2007
272007
Bilimin doğasıyla ilgili 1998-2012 yılları arasında Türkiye’de yapılan çalışmaların değerlendirmesi
E ERDAŞ, N Doğan, İ Serhat
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (1), 17-36, 2016
242016
Biyoloji öğretmenlerinin yeni öğretim programlarının getirdiği değerlendirme yaklaşımları hakkındaki görüş ve uygulamaları
S İrez, G Yavuz
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009
242009
International collaborative follow-up investigation of graduating high school students’ understandings of the nature of scientific inquiry: is progress Being made?
JS Lederman, NG Lederman, S Bartels, J Jimenez, K Acosta, M Akubo, ...
International Journal of Science Education 43 (7), 991-1016, 2021
222021
The ultimate beneficiaries of continuing professional development programs: Middle school students’ nature of science views
F Özer, N Doğan, Y Yalaki, S Irez, G Çakmakci
Research in Science Education 51, 757-782, 2021
202021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20