Follow
Serhat Irez
Serhat Irez
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Are we prepared?: An assessment of preservice science teacher educators' beliefs about nature of science
S Irez
Science Education 90 (6), 1113-1143, 2006
2492006
Nature of science as depicted in Turkish biology textbooks
S Irez
Science Education 93 (3), 422-447, 2009
2292009
Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar
Ö Taşkın, Z Apaydın, H Aydın, Y Çakıcı, Ö Gemici, S İrez, S Köse, F Matyar, ...
Pegem Akademi 300, 2008
742008
An international collaborative investigation of beginning seventh grade students' understandings of scientific inquiry: Establishing a baseline
J Lederman, N Lederman, S Bartels, J Jimenez, M Akubo, S Aly, C Bao, ...
Journal of Research in Science Teaching 56 (4), 486-515, 2019
602019
Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarına etkisi
H Turgut, H Akçay, S İrez
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (4), 2621-2663, 2010
56*2010
Understandings of current environmental issues: Turkish case study in six teacher education colleges
M Çakır, S Irez, ÖK Doğan
Educational Studies 36 (1), 21-33, 2010
512010
Reflection-oriented qualitative approach in beliefs research
S Irez
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 3 (1), 17-27, 2007
512007
Critical reflective approach to teach the nature of science: A rationale and review of strategies
S İrez, M Çakır
Journal of turkish science education 3 (2), 19-35, 2006
412006
Improving science teachers’ nature of science views through an innovative continuing professional development program
E Erdas Kartal, WW Cobern, N Dogan, S Irez, G Cakmakci, Y Yalaki
International Journal of STEM education 5 (1), 1-10, 2018
402018
Educational Reforms as Paradigm Shifts: Utilizing Kuhnian Lenses for a Better Understanding of the Meaning of, and Resistance to, Educational Change.
S Irez, C Han
International Journal of Environmental and Science Education 6 (3), 251-266, 2011
352011
Discourse patterns and communicative approaches for teaching nature of science
G Kaya, M Sardağ, G Çakmakçı, N Doğan, S Irez, Y Yalaki
Turkish Education Assoc, 2016
28*2016
Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı
M Öztürk, G TEPETAŞ CENGİZ, H Köksal, O İREZ
MEB, 2017
26*2017
An assessment into pre-service biology teachers' approaches to the theory of evolution and nature of science
OS İREZ, ÇDÖ Bakanay
Eğitim Ve Bilim 36 (162), 39-55, 2011
25*2011
Fen eğitimi bağlamında bilimin doğası
S Irez, H Turgut
Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 234-263, 2008
23*2008
Bilimin doğasını anlamak: evrim eğitiminde bir önkoşul
S İrez, M Çakır, Ö Doğan
Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, 291-302, 2007
232007
Turkish preservice science teacher educators' beliefs about the nature of science and conceptualisations of science education
OS İrez
University of Nottingham, 2004
232004
Biyoloji öğretmenlerinin yeni öğretim programlarının getirdiği değerlendirme yaklaşımları hakkındaki görüş ve uygulamaları
S İrez, G Yavuz
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009
22*2009
Bilimin doğasıyla ilgili 1998-2012 yılları arasında Türkiye’de yapılan çalışmaların değerlendirmesi
E ERDAŞ, N Doğan, İ Serhat
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (1), 17-36, 2016
19*2016
Biyoloji öğretmenlerinin sosyobilimsel konularla ile ilgili anlayışları
HANT Çiğdem, İ Serhat
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 833-860, 2017
172017
The ultimate beneficiaries of continuing professional development programs: Middle school students’ nature of science views
F Özer, N Doğan, Y Yalaki, S Irez, G Çakmakci
Research in Science Education 51 (2), 757-782, 2021
132021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20