Follow
hüseyin Halil
Title
Cited by
Cited by
Year
A Humanistic and Naturalistic Approach to the Dialogue Between Heavenly Monotheistic Religions Humanistični in naturalistični pristop k dialogu med monoteističnimi religijami
H Halil
Unity and Dialogue 77 (1), 2022
42022
İSLAM’DA RÖNESANS VE REFORM GİRİŞİMİ: XIX. VE XX. YÜZYIL İSLAM MODERNLEŞME SÜRECİ VE GELİNEN NOKTA İTİBARİYLE AÇMAZLARI
H HALİL
Uludag üniversitesi fen edebiyat fakültesi dergisi, 2020
42020
The Attempt of Renaissance and Reform in Islam: Islamic Modernism Movement in XIX and XX. Centuries and the Handicaps It Faced
H Halil
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (39), 2020
32020
İbn Âşûr ve “et-Tahrîr ve’t-Tenvîr” i
H Halil
PQDT-Global, 2021
12021
The Testimony of Women in the Qurʾan
H HALİL
Al-Bayān – Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies, 2016
12016
Zemahşerî’nin Nüketü’l-Aʿrâb fî Ġarîbi’l-İʿrâb Adlı Edebî Eserine Dair Bir İnceleme
H Halil
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 964-978, 2024
2024
Tefsîru’l-Kelbî ve Tefsîru İbn Abbas (TİA) İlişkisi
H HALİL
https://www.kitapyurdu.com/kitap/tefsirulkelbi-ve-tefsiru-ibn-abbas-tia …, 2024
2024
DİN KURUMUNDA DEĞİŞİM PROBLEMİ
H Halil
TOPLUMSAL KURUMLARA SOSYOLOJİDEN BAKMAK - Dünü, Bugünü ve Yarını, 2022
2022
DİN KURUMU: TANIMI, KAYNAĞI VE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR
H Halil
Güncel Psikoloji ve Sosyoloji Araştırmaları II 2, 1-24, 2022
2022
İslam’da Rönesans ve Reform girişimi: XIX. ve XX. yüzyıl İslam modernleşme süreci ve gelinen nokta itibariyle açmazları
H Halil
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
2020
Controversial and paradoxical theological approaches to the issue of ‘Descent of the Qur’ān’
H Halil
HTS: Theological Studies 76 (1), 1-11, 2020
2020
iSLAM'DA VE MODERN BİLİMLERDE ŞEHADET
H Halil
EMİN YAYINEVİ, 2019
2019
Kur'ân'da Şehadet Kavramı (kitap / emin yayınları)
H HALİL
2019
KUR'ÂN'DA" ŞEHÂDET" KAVRAMI.
H Halil
Review of the Faculty of Theology of Uludag University 27 (2), 2018
2018
KUR'ÂN-I KERİM'DE ŞEHADET KAVRAMI
H Halil
EMİN YAYINLARI, 2018
2018
islam ve modern ilimlerde şehadet (book)
H HALİL
2018
La Magie Dans Le Coran Comme un phénomène Socio-Cultural
hüseyin HALİL
al-Mawaqıf, 2018
2018
The Question of Women's Testimony in İslamic Law
H HALİL
İnternational Humanities and Social Sciences Conferance /Barcelona, 2016
2016
Kur'ân'da şehâdet kavramı (tez)
H Halil
Uludağ Üniversitesi, 2015
2015
المقارنة بين منهجي المفسرين امير عبد القادر و اسماحقي برسوي
H HALİL
The first international symposium on the humanism of al-Amir Abdulqadir: a …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20