Mehmet Suphi ÖZÇOMAK
Mehmet Suphi ÖZÇOMAK
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Politik risk yatırımcının dikkate alması gereken bir risk midir? Borsa İstanbul örneği
A Kaya, B Güngör, MS Özçomak
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 74-87, 2014
242014
Üniversite öğrencilerinin cep telefonu hat tercih olasılığının belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi örneği
H Özer, MS Özçomak, E Oktay
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2), 39-52, 2006
222006
Erzurum ilinde potansiyel doğalgaz talebini etkileyen faktörlerin tespiti
MS Özçomak, E Oktay, H Özer
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27, 2005
152005
Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
MS Özçomak, A Demirci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 261-274, 2010
132010
Borsa Performans Oranları ve Diğer Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi.
MS Özçomak, M Gündüz
Journal of Graduate School of Social Sciences 16 (1), 2012
72012
ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
M ÖZÇOMAK, M Gündüz, A DEMİRCİ, E Yakut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 111-131, 2012
72012
Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Abonelik Türünü Tercih Etmeleriyle ĠliĢkili Faktörlerin Tespiti‖
E Oktay, H Özer, MS Özçomak
EKEV Akademi Dergisi 10 (27), 275-296, 2006
72006
Kalite Kavramındaki Gelişme
E Oktay, MS Özçomak
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 15 (3-4), 307-328, 2001
72001
Comparison of the powers of the Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test and the Mann-Whitney Test for different kurtosis and Skewness coefficients using the Monte Carlo simulation …
MS Özçomak, M Kartal, Ö Senger, AK Çelik
Journal of Statistical and Econometric Methods 2 (4), 81-98, 2013
62013
Erzurum’daki Konutlarda Tercih Edilen Doğal Gaz Sistemi Araştırması
E Oktay, A Naralan, MS Özçomak
Erzurum: Aktif Yayınevi, 2007
52007
CUSUM Kontrol Grafikleri ve Bir Uygulama
E OKTAY, MS ÖZÇOMAK
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2001
32001
KONUTLARDAKİ DOĞAL GAZ SİSTEMİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ
E Oktay, A Naralan, MS Özçomak
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 341-353, 0
3
Sirali Lojistik Regresyon Analizi Ile Istatistik Ve Ekonometri, Derslerinde Basariyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler …
A Serbetçi, MS Özçomak
Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi …, 2013
22013
Erzurum İlinde Potansiyel Doğalgaz Talebini Etkileyen Faktörlerin Tespiti, 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
MS Özçomak, E Oktay, H Özer
İstanbul Üniversitesi, 2005
22005
M., Suphi, Akan, Yusuf, Aktürk, Ergün,(2006)
M Yaylalı, A Kızıltan, E Oktay, E Doğan, Ö Muhsin, N Hüseyin, Ö Abdullah, ...
Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları Araştırması, Erzurum: Atatürk …, 0
2
Multivariate Statistical Quality Control Based on Ranked Set Sampling
H Eygü, MS Özçomak
Asian Social Science 14 (1), 2017
12017
POLİTİK RİSK YATIRIMCININ DİKKATE ALMASI GEREKEN BİR RİSK MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
K Abdülkadir, B GÜNGÖR, MS ÖZÇOMAK
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 16 (1), 74, 2014
12014
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Kapanış Fiyatları İle İşlem Miktarları Arasındaki İlişkinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon İle Analizi
MS ÖZÇOMAK, M Gündüz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 233-252, 0
1
İSTATİSTİKSEL GÜÇ ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
MS ÖZÇOMAK, Ç Kübranur
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2), 413-431, 2017
2017
Household expenditures on necessities and demographic factors: Nonparametric Kernel estimation evidence
M ÖZÇOMAK, E GÖLVEREN, E Yucel
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20