Follow
Mehmet MISIR
Mehmet MISIR
KTÜ Orman Fakültesi
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Stem taper functions for Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana in Turkey
OE Sakici, N Misir, H Yavuz, M Misir
Scandinavian Journal of Forest Research 23 (6), 522-533, 2008
1002008
Generalized height-diameter models for Populus tremula L. stands
N Misir
African Journal of Biotechnology 9 (28), 4348-4355, 2010
482010
Calculation of uneven-aged stand structures with the negative exponential diameter distribution and Sterba's modified competition density rule
AU Gül, M Misir, N Misir, H Yavuz
Forest ecology and management 214 (1-3), 212-220, 2005
432005
Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlarının Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Olarak Amaç Programlama Yöntemiyle Düzenlenmesi (Ormanüstü Planlama Birimi Örneği Ġle)
M Misir
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora …, 2001
342001
Karadeniz bölgesi saf ve karışık sarıçam (Pinus slyvestris L.) meşcereleri için mekanistik büyüme modellerinin geliştirilmesi, biyokütle ve karbon depolama miktarlarının …
H Yavuz, N Mısır, M Mısır, A Tüfekçioğlu, U Karahalil, M Küçük
TÜBİTAK Project, 2010
262010
Characterization of soil erosion and its implication to forest management
N Misir, M Misir, U Karahalil, H Yavuz
Journal of Environmental Biology 28 (2), 185-191, 2007
252007
Karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi
N MISIR, M MISIR, C ÜLKER
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28, 2012
232012
Developing a multi-objective forest planning process with goal programming: a case study.
N Misir, M Misir
Pakistan journal of biological sciences: PJBS 10 (3), 514-522, 2007
152007
The effects of land use change on soil loss and carbon stock amounts
S Hacısalihoğlu, M Mısır, N Mısır, Z Yücesan, E Oktan, S Gümüş, U Kezik
Fresenius Environmental Bulletin 26 (10), 2017
142017
Estimations of total ecosystem biomass and carbon storage for fir (Abies nordmanniana S. subsp. bornmülleriana (Mattf.)) forests (Western Black Sea Region)
M Mısır, N Mısır, S Erkut
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 12 (3), 60-64, 2012
132012
Orman ekosistem amenajmanı, 1
EZ Başkent, HA Yolasığmaz, M Mısır
Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını 1, 60-74, 2001
132001
Modeling individual tree mortality for Crimean pine plantations
M Misir, N Misir, H Yavuz
Journal of Environmental Biology 28 (2), 167, 2007
122007
Developing double-entry tree volume table for Ash in Turkey
N Mısır, M Mısır
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2004
122004
KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanı ladin meşcerelerinin hasılat esasları sonuç raporu
S Köse, H Yavuz, M Mısır, N Mısır
KTÜ Araştırma Fon Başkanlığı, 2001
112001
Kombine Optimizasyon Teknikleri ve Ekosistem Amenajmanı
EZ Başkent, HA Yolasığmaz, M Mısır, G Çakır
Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Nisan …, 2002
92002
Saf kayın meşcerelerinin karbon depolama miktarının belirlenmesi (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)
M Mısır, N Mısır, C Ülker, S Erkut
Bilimsel Arastırma Projesi, Trabzon, 2013
82013
Karaçam Ağaçlandırmalarına İlişkin Büyüme Modelleri
H Yavuz, N Mısır, M Mısır
Proje No: TOGTAG–2747, Trabzon, 2004
82004
The Role of GIS in multi-objective forest planning
M Misir, EZ Başkent
International Symposium on GIS, 23-26, 2002
82002
A yield prediction model for Crimean pine plantations.
M Misir, N Misir
Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS 10 (1), 1-6, 2007
72007
Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlarının Amaç Programlama Yöntemi ile Düzenlenmesi
M Mısır, EZ Başkent
Orman Amenajmanı’nda Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20