Muhammet Baykara
Muhammet Baykara
Fırat University Department of Software Engineering
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi
M BAYKARA, R DAŞ, İ KARADOĞAN
532013
A novel honeypot based security approach for real-time intrusion detection and prevention systems
M Baykara, R Das
Journal of Information Security and Applications 41, 103-116, 2018
412018
Detection of phishing attacks
M Baykara, ZZ Gürel
2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), 1-5, 2018
392018
A Survey on Potential Applications of Honeypot Technology in Intrusion Detection Systems
M Baykara, R Daş
International Journal of Computer Networks And Applications (IJCNA), 2015
272015
Texture based feature extraction methods for content based medical image retrieval systems
B Ergen, M Baykara
Bio-medical materials and engineering 24 (6), 3055-3062, 2014
172014
Real time face recognition and tracking system
M Baykara, R Daş
2013 International Conference on Electronics, Computer and Computation …, 2013
162013
A novel approach to ransomware: Designing a safe zone system
M Baykara, B Sekin
2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), 1-5, 2018
132018
A review of cloned mobile malware applications for android devices
M Baykara, E Çolak
2018 6th international symposium on digital forensic and security (ISDFS), 1-5, 2018
102018
Sosyal medya paylaşımlarının duygu analizi yöntemiyle sınıflandırılması
M Baykara, U Gürtürk
International Conferance on Computer Science and Engineering, 911-916, 2017
102017
Saldırı tespit ve engelleme araçlarının incelenmesi
M Baykara, DAŞ Resul
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 10 (1), 57-75, 2019
82019
A Novel Hybrid Approach for Detection of Web-Based Attacks in Intrusion Detection Systems
M Baykara, R Daş
International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 4 (2), 62-76, 2017
82017
A steganography application for secure data communication
M Baykara, R Daş
2013 International Conference on Electronics, Computer and Computation …, 2013
82013
SoftSwitch: a centralized honeypot-based security approach using software-defined switching for secure management of VLAN networks
M Baykara, R DAŞ
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 27 (5), 3309-3325, 2019
72019
A Novel Symmetric Encryption Algorithm and its Implementation
M Baykara, R Daş, G Tuna
Fırat University Turkish Journal of Science & Technology 12 (1), 5-9, 2017
72017
SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri
D Demirol, R Daş, M Baykara
1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu, 62-66, 2013
72013
Web Sunucu Erişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu
M Baykara, R Daş, G Tuna
International Journal of Science and Technology 28 (2), 291-302, 2016
62016
Information security threats and an easy-to-implement attack detection framework for wireless sensor network-based smart grid applications
G Tuna, H Örenbaş, R Daş, D Kogias, M Baykara
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 108 (1), 012010, 2016
52016
Scapy ile ağ paket manipülasyonu
İ KARADOĞAN, R DAŞ, M BAYKARA
52013
İstatistiksel Uzaysal Alan Metotlarının İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişimi için Bir Uygulama
B ERGEN, M BAYKARA
52011
Content based medical image retrieval feature extraction of using statistical spatial methods for content based medical image retrieval
B Ergen, M Baykara
2010 IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2010
52010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20