Follow
Burcu Kümbül Güler
Burcu Kümbül Güler
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Verified email at ikcu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yaşam memnuniyeti ve akademik başarida iyimserlik etkisi
BK Güler, H Emeç
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2 …, 2006
1902006
İŞSİZLİK VE YARATTIĞI PSİKO-SOSYAL SORUNLARIN ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
BK Güler
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55 (1), 2005
1022005
Job insecurity and turnover intentions: Gender differences and the mediating role of work engagement
S Metin Camgoz, O Tayfur Ekmekci, P Bayhan Karapinar, B Kumbul Guler
Sex Roles 75, 583-598, 2016
912016
Yoksullukla mücadelede sosyal girişimcilik: Ashoka üyelerinden sosyal yenilikçi örnek uygulamalar
GB Kümbül
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (3), 79-111, 2011
842011
Sosyal girişimcilik
BK Güler
Efil Yayınevi, 2010
822010
Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve yönetimi
BK Güler
Çalışma yaşamında davranış güncel yaklaşımlar, İzmit: Umuttepe Yayınları, 2009
612009
Çalışma hayatında öğrenilmiş çaresizlik
BK Güler
Liberte Yayınları, 2006
462006
Çalışma yaşamında davranış
BK Güler
Kocaeli: Umuttepe Yayıncılık, 2009
392009
Sosyal girişimciliği etkileyen faktörlerin analizi
B Kümbül Güler
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2008
312008
Sosyal girişimciliği etkileyen faktörlerin analizi
BK Güler
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve …, 2008
292008
Pozitif psikolojik sermaye: Tanımı, bileşenleri ve yönetimi
B Kümbül Güler
İçinde Keser, A., Yılmaz, G. ve Ş. Yürür (Ed.), Çalışma Yaşamında Davranış …, 2012
222012
İnsan kaynakları yönetimi
H Ergeneli
Nobel Yayın Dağıtım, 2016
192016
Pozitif psikoloji bakış açısından çalışma mutluluğu
BK Güler
İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar içinde, 195-232, 2008
192008
Çalışma değerleri ve örgüte duygusal bağlılık: X ve Y kuşağı mavi yakalı çalışanlar üzerine bir çalışma
ÜD İlhan, BK Güler, M Aksaraylı
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (56), 379-406, 2019
172019
Yaşam memnuniyeti ve akademik başarida iyimserlik etkisi
H EMEÇ, B KÜMBÜL GÜLER
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
152006
TERMİK SANTRAL ÇALIŞANLARINDA İŞ YÜKÜ VE ZAMAN BASKISININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ–AİLE ÇATIŞMASINI YÖNETME ÖZ-YETERLİĞİNİN ARACILIK ETKİSİ
R Güran, BK Güler
Journal of Research in Economics 3 (2), 153-176, 2019
142019
İş arama davranışı: Bütüncül psiko-sosyal bir yaklaşım
YDDBK Güler
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 14 (2), 7-32, 2012
142012
Academics’ responses to job insecurity: the mediating effect of job satisfaction
O Tayfur Ekmekci, P Bayhan Karapinar, S Metin Camgoz, A Ozsoy Ozmen, ...
Higher Education Policy 34 (1), 218-237, 2021
132021
Psikolojik sermayenin çalışma hayatındaki etkileri
BK Güler, DB Sarıipek
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 174, 26-31, 2014
132014
Duygusal emeğin üretkenlik karşıtı davranışa etkisi ve sosyal bağlılık ilişkisi: çağrı merkezinde bir uygulama
ÖO Fettahlıoğlu, T Bıyıkbeyi, B Güler, S Demir
International Journal of Social Science 51, 421-434, 2016
122016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20