Takip et
Ahmet Kankal
Ahmet Kankal
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
aybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkmen’in kaidesi Kastamonu (XV-XVIII. yüzyıllar arası şehir hayatı)
A Kankal
Tarih İncelemeleri Dergisi 20 (2), 181-183, 2005
802005
XVI. yüzyılda Çankırı
A Kankal
Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, 2009
412009
248 nolu Mardin şer'iye sicili belge özetleri ve Mardin
A Kankal, İ Özcoşar, HH Güneş, V Gürhan
Mardin Valiliği İl Özel İdaresi, 2007
312007
235 nolu Mardin şer'iye sicili belge özetleri ve Mardin
İ Özcoşar, A Kankal
Mardin Valiliği İl Özel İdaresi, 2007
162007
XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kuzeybatı Anadolu’da Sosyal Hayat (Şer’iyye Sicillerine Göre)
A Kankal
Tarih İncelemeleri Dergisi 15 (1), 31-74, 2000
162000
KIRIKKALE TARİHİNE DAİR ARAŞTIRMALAR I: İSKAN
A Kankal
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 1998
151998
XVI
A Kankal
Yüzyılda Çankırı, Çankırı Belediyesi Kültür Yayını, 2011
122011
Osmanlı ceza hukukuyla alakalı ilginç bir belge
A Kankal
111993
Tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde Midyat
A Kankal
Geçmişten Günümüze Midyat Sempozyumu, Midyat, 19-21, 2007
102007
Tapu-Tahrir Defterlerine Göre 16
A Kankal
Yüzyılda Çankırı Sancağı, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora …, 1993
91993
Fetihten XVI. Yüzyılın Sonuna Kadar Kastamonu Şehrinde İskân ve Nüfusa Dair Genel Gözlemler
A Kankal
Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 21-23, 2001
82001
Tapu-tahrir defterlerine göre 16. yüzyılda Çankırı Sancağı
A Kantal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
81993
16. Yüzyılda Çankırı Sancağı
A Kankal, TTD Göre
YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyalbilimler Enstitüsü, Ankara, 1993
71993
16. yüzyılda İdârî-İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazâsı
A Kankal
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 3 …, 1992
71992
Ermeni Edebiyatında Türk ve Ermeni Toplumları Arasındaki Komşuluk İlişkilerine Bakış
A Kankal
Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, 2007
62007
Ermeni Öykülerine Göre Osmanlı-Türk Toplumunda Ermeniler
A Kankal
Ermeni Araştırmaları 3, 2003
62003
XIX. yüzyılın sonlarında Siverek’te sosyal ve iktisadi hayat
A Kankal
Tarihte Siverek Sempozyum Bildirileri, Siverek, 2001
62001
15. 16. Yüzyıllarda Çubuk ve Çevresinde Yerleşme ve Nüfus
A Kankal
Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu (9-10 Ekim 2015 …, 2016
52016
16. Yüzyıl Osmanlı İdarî Taksimatında Çankırı Sancağı ve Çankırı Kazası
A Kankal
Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, 185-216, 2005
52005
Kastamonu (XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Şehir Hayatı)
A KANKAL
Ankara: Zafer Matbaası, 2004
52004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20