Takip et
Özgür Polat
Özgür Polat
Selahaddin Eyyubi University
seu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Siralamasi: Temel Bileşenler Analizi
ŞM Ersungur, A Kızıltan, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 55-66, 2007
1032007
Türkiye’de kamu harcamaları ve büyüme ilişkisi: sınır testi yaklaşımı
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
702009
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
K Karabulut, ŞM Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-11, 2008
452008
Türkiye’de elektrik tüketimi, istihdam ve ekonomik büyüme ilişkisi
EE Uslu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
432011
Türkiye İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi.
Ö Polat, EE Uslu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (3), 2010
422010
TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA YAKINSAMA ANALİZİ
ŞM Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 335-343, 2006
382006
Sustainability of the current account deficit in Turkey
Ö Polat
African Journal of Business Management 5 (2), 577-581, 2011
292011
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ
A Kızıltan, M Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 83-99, 2008
292008
Crowding out effect of government spending on private investments in Turkey: A cointegration analysis
S Başar, Ö Polat, S Oltulular
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (8), 11-20, 2011
212011
Estimation of Public–Private Wage Differentials in T urkey with Sample Correction
S San, Ö Polat
The Developing Economies 50 (3), 285-298, 2012
192012
İmalat sanayinde dış ticaret ve istihdamın panel veri analizi
O Polat, EE Uslu, C Aydemir
Business and Economics Research Journal 2 (3), 161-171, 2011
172011
Türkiye’nin dış ticaret verilerinin öngörüsünde yapay sinir ağları ve Box-Jenkins modellerinin karşılaştırmalı analizi
Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2009
172009
Türkiye’nin dış ticaretinde mevsimsel düzeltme
EE Uslu, Ö Polat
Journal of Yasar University 18 (5), 3117-3130, 2010
142010
Impact of international trade on employment in manufacturing industry of Turkey
Ö Polat, EE Uslu
African Journal of Business Management 5 (13), 5127-5135, 2011
122011
The Impact of Terrorism on Economy in Turkey.
Ö Polat, EE Uslu
Journal of Economic & Social Research 15 (1), 2013
112013
The Impact of Foreign Trade on the Labor Market: Evidence from Turkish Economy.
EE Uslu, O Polat
Journal of Economic Cooperation & Development 33 (1), 2012
102012
Türkiye ‘de Kamu Harcamaları ve Büyüme ĠliĢkisi: Sınır Testi YaklaĢımı/Government Spending and Economic Growth Relationship in Turkey: A Bound Testing Approach
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
102009
Government spending and economic growth relationship in Turkey: A bound testing approach
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Ataturk University Journal of Graduate School of Social Sciences 13 (1), 301-314, 2009
72009
Analysis of trade and employment in manufacturing industry using panel data method
O Polat, EE Uslu, C Aydemir
Business and Economics Research Journal 2 (3), 161-161, 2011
62011
RELATIONSHIP AMONG ELECTRICITY CONSUMPTION, EMPLOYMENT AND REAL INCOME IN TURKEY
Ö Polat, EE Uslu, S San
Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and …, 2011
5*2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20