Takip et
Turhan Korkmaz
Turhan Korkmaz
İşletme Bölümü Finans Profesörü, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008
832*2008
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan
Ekin Kitabevi 6, 2000
812*2000
İşletmelerde Finansal Yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Bursa: Ekin Kitabevi, 2001
810*2001
İşletmelerde finansal yönetim
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin kitabevi, 2015
7852015
Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama
H Uygurtürk, T Korkmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2), 95-115, 2012
3362012
Sermaye piyasası ve menkul değer analizi
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin Kitabevi, 2012
3242012
Sermaye piyasası ve menkul değer analizi
T Korkmaz
Ekin Kitabevi, 2012
3212012
Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets
T Korkmaz, Eİ Çevik, E Atukeren
Emerging Markets Review 13 (2), 230-252, 2012
1162012
Trade openness and economic growth in Turkey: A rolling frequency domain analysis
Eİ Çevik, E Atukeren, T Korkmaz
Economies 7 (2), 41, 2019
842019
FVFM’nin İMKB ulusal 100 endeksindeki geçerliliğinin panel veri analizi ile test edilmesi
T Korkmaz, B Yıldız, R Gökbulut
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (1), 95-105, 2010
842010
Testing for long memory in ISE using ARFIMA-FIGARCH model and structural break test
T Korkmaz, EI Cevik, N Özataç
812009
Zımni volatilite endeksinden gelişmekte olan piyasalara yönelik volatilite yayılma etkisi
T Korkmaz, Eİ Çevik
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 3 (2), 87-106, 2009
802009
Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi
T Korkmaz, E Çevik
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 38 (1), 24-37, 2009
742009
Finansal performansın TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile belirlenmesi: BİST enerji firmaları üzerine karşılaştırmalı bir uygulama
S Metin, S Yaman, T Korkmaz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 371-394, 2017
682017
Firmalarda temettü politikalarini etkileyen unsurlar: BİST sanayi işletmeleri üzerine bir panel veri uygulamasi
B Yıldız, RI Gökbulut, T Korkmaz
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 185-206, 2014
652014
Analysis of factors affecting growth of pension mutual funds in Turkey
E Açıkgöz, H Uygurtürk, T Korkmaz
International Journal of Economics and Financial Issues 5 (2), 427-433, 2015
622015
Portföy yönetimi
T Korkmaz, N Aydın, G Sayılgan
Açıköğretim Fakültesi, Yayını 1, 2013
622013
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
T KORKMAZ, Eİ ÇEVİK, E BİRKAN
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 5 (17), 2821-2831, 2010
622010
Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının performans karşılaştırması ve fon yöneticilerinin zamanlama yetenekleri
T Korkmaz, H Uygurtürk
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 114-147, 2008
612008
Finansal yönetim: temel konular
A Ceylan, T Korkmaz
Ekin Yayınevi, 2013
532013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20