Follow
Aziz Uçak
Aziz Uçak
Yozgat Bozok University
Verified email at yobu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Toplumsal Hareketler Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
E Baloğlu, A Uçak
Türkiye Medya Akademisi Dergisi 3 (6), 544-563, 2023
12023
Siyasal Kampanya Aracı Olarak Siyasal Reklamlar: 2023 Seçimleri AK Parti ve CHP Reklamları Örneği
E Baloğlu, A Uçak
Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 169-195, 2023
2023
Siyasal Reklamlarda Anlatı
A Uçak
Eğitim Yayınevi, 2023
2023
Siyasal iletişimde anlatı inşası: 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin siyasal reklam filmleri üzerine bir inceleme
A Uçak
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
Siyasal İletişimde Bir Ethos Yaratma Aracı Olarak Politainment: Turgut Özal Örneği
A Uçak
Yeni Medya Elektronik Dergisi 6 (3), 209-220, 2022
2022
Kamu Diplomasisi Uygulama Alanı Olarak Kültürel Diplomasi
A Uçak
Kültürlerarası İletişim: İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar, 239-255, 2019
2019
Siyasal Liderlerin Retorik Stratejileri Kullanımı: Süleyman Demirel Örneği
A Uçak
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Antalya, Türkiye, 2017
2017
Siyasal iletişimde liderlerin dilsel retorik stratejileri: Süleyman Demirel örneği
A Uçak
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8