Follow
Ozan Selçuk
Ozan Selçuk
Verified email at erdogan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ÇALIŞMA ALANI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
O SELCİK, B GÜZEL
Journal of International Social Research 9 (46), 2016
392016
COVID-19 pandemi sürecinde sosyal hizmet
U YANARDAĞ, O SELÇUK
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4 (1), 1-2, 2020
232020
OKUL SOSYAL HİZMETİ'NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ.
Y ÖZKAN, O SELCİK
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
212016
Klinik çalışmadan sosyal politikaya: Okul sosyal hizmet uzmanlarının rolleri ve sorumlulukları
Y ÖZKAN, O Selcik
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (46), 2016
202016
Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Covid-19 Salgini ve Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Tutumlari İle Psikolojik Sağlamliklarinin İncelenmesi
O Selçuk, TE Gencer, Z Karataş
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (3), 967-994, 2021
182021
Sosyal çalışmacıların karşılaştıkları zorluklar ve başa çıkma yolları: Rize örneği
B Güzel, O Selcik
Journal of Human Sciences 14 (3), 2848-2864, 2017
162017
Sosyal hizmet araştırma etiği: bir sosyal hizmet doktora öğrencisinden yansımalar
O SELCİK
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1 (1), 21-34, 2017
72017
Pandemide değişen yaşamlar: iş ve gelir kayıpları, rol ve sorumluluklar, zorluklar ve baş etme deneyimleri
E FIRAT, TE GENCER, H ALBAYRAK, O SELÇUK, F DEMİRÖZ
Toplum ve Sosyal Hizmet, 225-246, 2021
62021
TÜRKİYE’DE SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ENGELLERİN FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ
O Selçuk, B Güzel, S Buz
Milli Eğitim Dergisi 50 (1), 359-383, 2021
62021
Sosyal Hizmet ve COVID-19: Salgın Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün Mü?
O Selçuk
OPUS International Journal of Society Researches 17 (Pandemi Özel Sayısı …, 2021
52021
THE APPLICATION OF CREATIVE DRAMA METHOD IN ERASMUS ORIENTATION PROGRAMME.
O SELC̣K, A OĞUZ
Journal of International Social Research 8 (37), 2015
52015
The Beat Generation in Social and Cultural Context
O Selcik
VFAST Transactions on Education and Social Sciences 4 (2), 2014
52014
Migration and a New Destination for Africa Migrants: Lampedusa Island
O Selcik
European Academic Research 3 (5), 5435-5446, 2015
32015
Üniversite öğrencilerinin manevi iyi oluşlarının açıklanmasında psikolojik esneklik ve çeşitli demografik değişkenlerin rolü
Z Karataş, O Selçuk
Üniversite Araştırmaları Dergisi 6 (1), 37-46, 2023
22023
Localization Movement of Social Work Education in Global Axis
O Selcik
Social Work Education in Europe: towards 2025 Conference, 2015
22015
YENİ MEDYA VE SOSYAL HİZMET: SOSYAL MEDYANIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ YERİ
O SELÇUK
İmgelem 6 (11), 413-434, 2022
12022
Pozitif Sosyal Hizmet: Yeniden Bir Kavramsallaştırma
O SELÇUK
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (4), 1523-1541, 2021
12021
CEZALANDIRICI OKUL DİSİPLİNİNİN OKUL SOSYAL HİZMETİ VE ONARICI ADALET AÇISINDAN FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ
O Selçuk
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
1*2019
Untold Struggles: Unveiling Employment Challenges Faced by Asylum Seekers in Türkiye
B Güzel, O Selçuk, E Aygüler
Çalışma ve Toplum 2 (81), 459-492, 2024
2024
Zorlu Dönemlerde Öğrencilerin Okul Bağlılığına İlişkin Öğretmen Deneyimlerinin Keşfedilmesi
SB BEDİR, O SELÇUK
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1154-1169, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20