Takip et
AYTEN DiNÇ
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of pelvic floor muscle exercises in the treatment of urinary incontinence during pregnancy and the postpartum period
A Dinc, N Kizilkaya Beji, O Yalcin
International Urogynecology Journal 20 (10), 1223-1231, 2009
1282009
Prevalence of urinary incontinence during pregnancy and associated risk factors
A Dinc
LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms 10 (3), 303-307, 2018
632018
6-18 Ay arası bebeği olan annelerin emzirme ve anne sütüne ilişkin geleneksel uygulamaları
A Dinç, İ Dombaz, D Dinç
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 125-130, 2015
272015
İnfertilitenin cinsel yaşam üzerine etkisinin incelenmesi
TK Çoban, A Dinç
IJCR 1 (2), 46-53, 2013
182013
Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri
A Dinç, E Cangöl, S Sögüt
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 15-23, 2017
162017
Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları
A Dinç, C Çalışkan
Journal of Human Sciences 13 (3), 3671-3683, 2016
162016
Pap smear screening results for Turkish pregnant women
A Dinc
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 13 (11), 5835-5838, 2012
152012
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde üriner inkontinans ve korunma yolları
A Dinç, NK Beji
İÜ FN Hem. Derg 16 (62), 143-149, 2008
152008
The perspectives of university students on gender roles/Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları
A Dinç, C Çalışkan
Journal of Human Sciences 13 (3), 3671-3683, 2016
132016
Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
S Söğüt, E Cangöl, A Dinç
Researcher:Social Science Studies 6 (2), 272-280, 2018
122018
Örgütlerde karar verme ve problem çözme süreçlerinde yaratıcı düşüncenin yeri ve önemi üst ve orta düzey yöneticilerin problem çözme ve karar verme durumlarında yaratıcı …
A Dinç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2000
92000
Traditional practices related to breast milk and breastfeeding of mothers with babies of 6-18 months
A Dinç, İ Dombaz, D Dinç
BSBD 4, 125-30, 2015
82015
Yardımcı üreme teknikleri ve hemşirelik yaklaşımları
A Dinç, B NK
İnfertilite Sorunu, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı …, 2001
62001
Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Önlemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi; Çanakkale’de Bir Kamu Hastanesi Örneği
A DİNÇ, A AŞKIN
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2), 422-432, 2018
52018
Epidemiology of Urinary Incontinence and Risk Factors
A DİNÇ
Recent Advances in Health Sciences, 459-471, 2016
52016
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı
A Dinç
V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 2535, 2013
52013
Premenopoz ve Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
A Dinç, NE Özer
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; 8 (2), 1 9, 2019
42019
Çanakkale’de meslek yüksekokulu öğrencileri arasında internet bağımlılığı; Biga Meslek Yüksekokulu örneği/ Internet addiction among vocational students in Çanakkale; Example of …
A Dinç, A Aşkın
Journal of Human Sciences 15 (1), 112-122, 2018
4*2018
40 Yaş Üzeri Evli Kadınların Kontraseptif Tercihlerinin İncelenmesi
A Dinç
Zeynep Kamil Tıp Bülteni 49 (3), 251-255, 2018
42018
Examining prevalence of urinary incontinence and risk factors in women in third postpartum month
A Dinç, S Oymak, M Çelik
International Journal of Urological Nursing 13 (1), 13-22, 2019
32019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20