Mustafa Serdar köksal
Mustafa Serdar köksal
Hacettepe Universitesi, Ozel Egitim Bolumu, Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills
Ö Koray, MS Köksal, M Özdemir, Aİ Presley
Elementary Education Online 6 (3), 377-389, 2007
160*2007
Kavram öğretimi ve çoklu zekâ teorisi
MS Köksal
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (2), 473-480, 2006
1122006
The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on creative and logical thinking abilities of prospective teachers.
Ö Koray, MS Köksal
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 10 (1), 2009
832009
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇÖZÜNÜRLÜK” KONUSUNDA GÜNLÜK YAŞAMLA İLGİLİ OLAYLARDA GÖZLENEN KAVRAM YANILGILARI
Ö Koray, N Akyaz, MS Köksal
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 241-250, 2007
492007
The effect of multiple intelligences theory (MIT)-based instruction on attitudes towards the course, academic success, and permanence of teaching on the topic of" Respiratory …
MS Köksal, M Yel
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 7 (1), 231, 2007
482007
Enhancing problem-solving skills of pre-service elementary school teachers through problem-based learning.
Ö Koray, A Presley, MS Köksal, M Özdemir
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 9 (2), 2008
382008
Epistemological predictors of “self efficacy on learning biology” and “test anxiety related to evaluation of learning on biology” for pre-service elementary teachers
MS Köksal
Journal of Science Teacher Education 22 (7), 661-677, 2011
282011
Examining Science Teacher's Understandings of the NOS Aspects through the Use of Knowledge Test and Open-Ended Questions.
MS Koksal, J Cakiroglu
Science Education International 21 (3), 197-211, 2010
272010
Reklamlarda çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesi örneği: Danone sütlü atıştırmalık reklamının göstergebilimsel incelemesi
ES YAMAN
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 1 (1), 70-83, 2014
232014
A comprehensive research design for experimental studies in science education
MS Köksal
İlköğretim Online (elektronik), 2013
212013
How Are the Perceptions of High School Students and Teachers on NOS as a Knowledge Type Presented in Schools in Terms of" Importance" and" Interest"?.
CT Sahin, MS Koksal
International Journal of Environmental and Science Education 5 (1), 105-126, 2010
202010
The relationship between use of Web 2.0 tools by prospective science teachers and their biotechnology literacy
EA Fırat, MS Köksal
Computers in Human Behavior 70, 44-50, 2017
192017
Analysis of Turkish prospective science teachers' perceptions on technology in education
S Yaman, MS Koksal, Y Saka
Australian Journal of Teacher Education (Online) 41 (1), 22-41, 2016
192016
Effects of instruction supported by web 2.0 tools on prospective teachers' biotechnology literacy
EA Firat, MS Köksal
Computers & Education 135, 61-74, 2019
172019
How Differences among Data Collectors Are Reflected in the Reliability and Validity of Data Collected by Likert-Type Scales?.
MS Köksal, P Ertekin, ÖM Çolakoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (6), 2206-2212, 2014
172014
An instructional design model to teach nature of science.
MS Köksal
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 10 (2), 2009
172009
An investigation of the epistemological predictors of self-regulated learning of advanced science students
MS Koksal, S Yaman
Science Educator 21 (2), 45, 2012
162012
Fen bilgisi öğretmen adaylarının mitoz ve mayoz bölünmeye ilişkin kavram yanılgılarının model oluşturma yaklaşımıyla belirlenmesi
İ Alkan, G Akkaya, MS Köksal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2), 121-135, 2016
142016
Development of nature of science scale (NSS) for advanced science students
MS Koksal, J Cakiroglu
Journal of Baltic Science Education 9 (2), 87-98, 2010
142010
AN ANALYSIS OF TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS'PERCEPTIONS ABOUT TECHNOLOGY IN EDUCATION
MS Koksal, S Yaman
RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 15 (2 …, 2009
142009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20