Follow
GÜLFİNAZ ÖZOĞUL
GÜLFİNAZ ÖZOĞUL
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER
U TÜRKER, B AKDEMİR, M TOPAKCI, B TEKİN, İÜA AYDIN, G ÖZOĞUL, ...
Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 295, 2015
92015
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'nın tarım makinaları sektörüne etkileri (Ege bölgesi örneğinde işletme politikaları ve rekabet gücünü sürdürme)
G Özoğul
22009
2017 Yılı İtibarıyla Türkiye’de Tarımsal Gelir ve Traktörleşme İlişkisi
G Özoğul, H EVCİM
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (1), 73-87, 2020
12020
An Overview of the World Agricultural Machinery Manufacturing Sector
G ÖZOĞUL
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 14 (1), 23-30, 2018
12018
Türk Tarım Makinaları İmalat Sanayinde Firma Performansı Üzerine Yenilik Türlerinin Etkileri
G ÖZOĞUL
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 11 (1), 17-24, 2015
12015
Structural condition and productivity of agriculture in Turkey on the way towards EU membership
G Özoğul
Trakya University Journal of Natural Sciences 15 (2), 65-74, 2016
2016
Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Tarım Makinaları İmalat Sanayi
G ÖZOĞUL
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 8 (4), 411-419, 2012
2012
Tarım makinalarında kaliteyi yükseltirken maliyeti düşürecek stratejilerin saptanması ve uygulama olanaklarının belirlenmesi
G Özoğul
Ege Üniversitesi, 2003
2003
Development of a nirs sensor for determining forage moisture concentration on a round baler wrapper combi: Hisarlar TM2050
M EVRENOSOĞLU, G ÖZOĞUL, U GÖÇEN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9