Follow
Tecer Atsan
Tecer Atsan
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) tarım ve insan sağlığı üzerine etkileri
T Atsan, TE Kaya
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2), 1-6, 2008
622008
An economic assessment of differently managed sheep flocks in eastern Turkey
T Atsan, E Emsen, M Yaprak, V Dagdemir, CA Gimenez Diaz
Italian Journal of Animal Science 6 (4), 407-414, 2007
482007
Factors affecting agricultural extension services in Northeast Anatolia Region
T Atsan, HB Isik, F Yavuz, Z Yurttas
African Journal of Agricultural Research 4 (4), 305-310, 2009
402009
Econometric modeling of Turkey's hazelnut sector: Implications on recent policies
F Yavuz, A Birinci, K Peker, T Atsan
Turkish journal of agriculture and forestry 29 (1), 1-7, 2005
312005
KIRSAL KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ (TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
E Tuğba, T ATSAN
Tarım Ekonomisi Dergisi 18 (1 ve 2), 1-11, 2012
202012
Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması
V DAĞDEMİR, A BİRİNCİ, T ATSAN
ATATÜRK UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY, 2003
182003
Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri
Z Yurttaş, T Atsan, A Keskin
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 67, 2007
152007
Türkiye Fındık Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politik Analizlerde Kullanımı
F Yavuz, A Birinci, K Peker, T Atsan
No: 113, Erzurum, 2004
142004
Kırsal kadının organik tarımı benimsemesini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma (TRA1 Bölgesi örneği)
E Tuğba, T ATSAN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 44 (1), 43-49, 2013
132013
Factors influencing agricultural extension staff effectiveness in public institutions in Erzurum, Turkey
A Sezgin, TE Kaya, T Atsan, H Kumbasaroglu
African Journal of Business Management 4 (18), 4106, 2010
132010
Kırsal sosyoloji
Z Yurttaş, F Yavuz, T Atsan
Atatürk Üniversitesi Yayınları. Yayın, 2007
132007
TE.(2008).“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalann Tarım ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, UÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2), 1-6. Aydın, H., 2008. Genetiği Değişticilmiş …
TK Atsan
FÜ Sağ. Bil. Derg 22 (1), 49-52, 0
12
The potential of rural tourism in Turkey: the case study of Cayonu.
S Akın, MK Altan, FO Kara, T Atsan
112015
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
T Ayyıldız, S Açıkel, A Keskin, T Atsan
111997
Türkiye Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Sisteminin ABD ve AB ile Mukayesesi
F Yavuz, T Atsan
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, Ankara, 2003
92003
Erzurum ilinde, organik ve konvansiyonel olarak üretilen buğdayın maliyetler açısından karşılaştırılması.
ÖF Soykan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
82015
Erzurum kırsal kalkınma projesinin tarımsal yayımda program planlama ilkeleri açısından değerlendirilmesi
T ATSAN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (1), 32-42, 1998
81998
Distance education through Television for Farmers in developing countries: The case of Turkey
K Demiryürek, T Atsan
The Anthropologist 21 (3), 374-379, 2015
72015
The impact of the eu instrument for pre-accession for rural development (IPARD) to Turkey.
C Serefoglu, T Atsan
72012
Türkiye Fındık Sektörü Ekonometrik Modelinin Oluşturulması ve Politika Analizlerinin Kullanımı
F Yavuz, A Birinci, K Peker, T Atsan
Erzurum: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20