Alparslan Nas
Alparslan Nas
Faculty of Communication at Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Siyasal iletişim: temel kavramlar
DG Lilleker, A Nas
Kaknüs, 2013
712013
After Gezi: Moving towards post-hegemonic imagination in Turkey
AM Yel, A Nas
Insight Turkey 15 (4), 177, 2013
162013
Kadına Yönelik Simgesel Şiddet Aracı Olarak Temizlik Ürünleri Reklamlarının Eleştirel Analizi
A Nas
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 11-30, 2015
132015
Insight Islamophobia: Governing the public visibility of Islamic lifestyle in Turkey
AM Yel, A Nas
European Journal of Cultural Studies 17 (5), 567-584, 2014
132014
Branding and national identity: the analysis of “Turkey: discover the potential” campaign
NAS Alparslan
Bilig, 201-224, 2017
92017
Ulus Markalama: Dünyadan Örneklerle Kuram ve Uygulama
A Nas
Kriter, 2017
8*2017
Familialization of women: Gender ideology in Turkey’s public service advertisements
A Nas
52016
Kadro ve Kadrocular: Marksizmden Kemalizme
A Nas
Birikim, Online erişim tarihi 20, 2008
42008
Reklam Yönetimi
NB Tosun, N Tüzel Uraltaş, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, ...
Istanbul: Beta Yayıncılık, 2018
32018
Representation of Syrian Refugees in Turkish Media: A Critical Analysis of the News Items
A Nas
Constructing Middle East: Media, Ideology and Culture Conference at Ankara …, 2015
32015
Inside India, Outside of Kemalism: Analysis of Halide Edib’s Writings on AntiColonialism
A Nas
International Journal of Humanities and Social Science 3, 187-93, 2013
32013
Democratization in Turkey: The end of the First Republic?
A Nas
https://www.opendemocracy.net/alparslan-nas/democratization-in-turkey-end-of …, 2013
32013
Between National and Minor Literature in Turkey: Modes of Resistance in the Works of Mehmed Uzun and Mıgırdıç Margosyan
A Nas
unpublished MA Thesis, Sabanci University, Istanbul, Turkey, 2011
32011
Aylak Adam ve Anayurt Oteli’ne Psikanalitik Yaklaşım: Atılgan’ın Oidipal Roman Kişileri Olarak C. ve Zebercet
A Nas
Nota Bene Journal of Social Sciences 2 (1), 2009
32009
Media representations of the cultural other in Turkey
A Nas
Springer, 2018
22018
Reframing the Agents of Resistance at Gezi Park
A Nas
Open Democracy 17, 2013
22013
Taksim Square is not Tahrir Square
AM Yel, A Nas
Al Jazeera 6, 2013
22013
Reklam Bağlamında İkna ve Retorik
A Nas
İletişim Ve..., 11-42, 2013
22013
Introduction: Locating the Cultural Other in Turkey Through a Center–Periphery Dichotomy
A Nas
Media Representations of the Cultural Other in Turkey, 1-25, 2018
12018
New cultural others? Unveiling the limitations and paradoxes
A Nas
Media Representations of the Cultural Other in Turkey, 71-90, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20